U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

ENVI-commissie keurt rapport goed over circulaire economie

02 februari 2021 - door Celeste Wezenbeek

De commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid (ENVI) van het Europees Parlement heeft haar rapport over het nieuwe actieplan voor de circulaire economie van de EU goedgekeurd. 

  • De 2030 doelstellingen dienen volgens het rapport wetenschappelijk onderbouwd te zijn.
  • EP-leden dringen aan op bindende doelstellingen en indicatoren.
  • Vraag naar inbedding circulaire principes in nationale herstelplannen. 

De Europarlementariërs benadrukken dat de huidige lineaire economie moet worden omgevormd tot een echte circulaire economie. Deze moet gebaseerd zijn op een reeks sleutelprincipes zoals het voorkomen van afval en het verminderen van het gebruik van energie en hulpbronnen. Producten moeten zo worden ontworpen dat afval, schadelijke stoffen en verontreiniging worden beperkt en de menselijke gezondheid wordt beschermd. De consumentenvoordelen van een circulaire economie moeten daarbij duidelijk worden benadrukt.

 

ENVI-commissie keurt rapport goed over circulaire economie

Bindende doelstellingen en indicatoren

De EP-leden roepen op tot wetenschappelijk onderbouwde bindende 2030 EU-doelstellingen voor materiaalgebruik en consumptievoetafdruk, die de hele levenscyclus bestrijken van elke productcategorie die op de EU-markt wordt gebracht. Daarom dringen zij er bij de commissie op aan om in 2021 geharmoniseerde, vergelijkbare en uniforme circulariteitsindicatoren voor materiaal- en consumptievoetafdrukken in te voeren.

De ENVI-commissie verzoekt de Europese Commissie ook productspecifieke en/of sectorspecifieke bindende streefcijfers voor gerecycleerde inhoud voor te stellen, waarbij de prestaties en de veiligheid van de betrokken producten moeten worden gewaarborgd en moet worden gewaarborgd dat zij ontworpen zijn om te worden gerecycleerd.

Duurzaam productbeleid

De leden van het Europees Parlement zijn sterk voorstander van het voornemen van de Commissie om het toepassingsgebied van de richtlijn inzake ecologisch ontwerp uit te breiden tot niet-energiegerelateerde producten. Zij dringen erop aan dat hieromtrent in 2021 nieuwe wetgeving wordt voorgesteld. Deze moet horizontale duurzaamheidsbeginselen en productspecifieke normen bevatten, zodat producten die in de EU op de markt worden gebracht goed presteren, duurzaam en herbruikbaar zijn, gemakkelijk kunnen worden gerepareerd, niet giftig zijn, kunnen worden opgewaardeerd en gerecycled, gerecycled materiaal bevatten en zuinig zijn met hulpbronnen en energie.

Andere voorstellen in het rapport: 

  • Invoering van maatregelen tegen greenwashing en valse milieuclaims.
  • Het bepleiten van het ecolabel als maatstaf voor duurzaamheid. 
  • Versterking van de rol van groene overheidsopdrachten door verplichte minimumcriteria en -doelstellingen vast te stellen. 
  • Mainstreaming van de beginselen van de circulaire economie in de nationale herstelplannen van de lidstaten.

Het rapport zal in februari plenair gestemd worden.

Bron en meer lezen. 

 

Maak een account aan

DOSSIER

Kringloopeconomie

Milieuraad en ENVI hebben voorstel herziening richtlijnen klaar

Lees meer
Volg ons