U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Jouw stem in Europa: roadmap herziening REACH-verordening

05 mei 2021 - door Ina De Vlieger

De Commissie lanceert een consultatie over haar roadmap voor de herziening van de REACH-verordening met het oog op een gifvrij milieu (zero-pollution). 

  • Roadmap herziening REACH-verordening (4 blz.), zie bijlage
  • Deadline voor deelname aan de consultatie 1 juni

Dit initiatief kadert in een van de doelstellingen van de Europese Green Deal, nl. de vervuiling tot nul terug te brengen en voor een gifvrij milieu te zorgen.

Jouw stem in Europa: roadmap herziening REACH-verordening

In het kader van de duurzaamheidsstrategie voor chemische stoffen worden daarom maatregelen getroffen die mens en milieu beter beschermen tegen gevaarlijke chemische stoffen en die aanzetten tot innovatie om veilige en duurzame alternatieven te ontwikkelen.

Dit betekent dat de EU haar wetgeving voor de registratie en beoordeling van en de autorisatie en beperkingen voor chemische stoffen (REACH) in moet herzien.

Geef jouw feedback op de roadmap herziening REACH-verordening (deadline 1 juni)

Volgende stappen

  • De Commissie houdt rekening met de ontvangen feedback bij de verdere ontwikkeling en afstemming van het initiatief
  • Eerste kwartaal 2022: feedback van de belanghebbenden 
  • Derde kwartaal 2022: wetgevingsvoorstel van de Commissie


 

Bijlage(n)

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Volg ons