U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Home > Milieu > Bodem > Eu nieuws >

Jouw stem in Europa: Ontbossing en aantasting van bossen

17 februari 2020 - door Celeste Wezenbeek

Bossen herbergen 80% van de terrestrische biodiversiteit ter wereld. Activiteiten in verband met bosbouw en ander landgebruik - voornamelijk ontbossing - waren verantwoordelijk voor 12% van de uitstoot van broeikasgassen, waardoor ze de tweede belangrijke oorzaak van klimaatverandering zijn na het verbranden van fossiele brandstoffen. Het beschermen van bossen is dus essentieel om de doelstellingen van de Overeenkomst van Parijs en de Agenda 2030 voor duurzame ontwikkeling te bereiken.

Ongeveer 80% van de wereldwijde ontbossing wordt gedreven door uitbreiding van de landbouw, een fenomeen dat wortelt in de wereldwijde vraag naar producten zoals palmolie, soja en rundvlees.

De Commissie streeft ernaar de bijdrage van de EU aan ontbossing en bosdegradatie wereldwijd te minimaliseren en de consumptie van producten uit ontbossingsvrije toeleveringsketens in de EU te bevorderen.

Roadmaps staan tot 4/03 open voor feedback. Er zal rekening worden gehouden met feedback voor verdere ontwikkeling en afstemming van het initiatief.

Vind hier de regels omtrent de feedback.

Geef hier je feedback. 

Jouw stem in Europa: Ontbossing en aantasting van bossen

Maak een account aan

Volg ons