U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Home > Ledenstandpunt >

Standpunt Boerenbond over biodiversiteitsstrategie 2030 en Farm-to-fork

27 mei 2020 - door Celeste Wezenbeek

De Europese Commissie lanceerde in een keer de biodiversiteitsstrategie 2030 en de Farm-to-fork strategie, als onderdeel van de Europese Green deal. 

Lees hier de reactie van Boerenbond:

  • De draagkracht van de boer en zijn bedrijf is een voorwaarde voor het slagen van het project
  • De verschillende aspecten moeten in balans zijn, de snelheden op elkaar afgestemd
  • Er is nood aan een coherent Europees beleid dat gestoeld is op wetenschappelijk onderbouwde inzichten

 

Placeholder

Oplossingen en impactanalyse

Maar beide strategieën mogen niet verzanden in louter harde doelstellingen zonder de betrokken actoren voldoende in rekening te brengen. Zo voorziet de biodiversiteitsstrategie bijvoorbeeld bijkomende natuurdoelstellingen en een drastische vermindering van het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen zonder dat hier enige gedegen impactanalyse aan vooraf ging.

De draagkracht van de boer en zijn bedrijf is een voorwaarde voor het slagen van het project. Oplossingen zitten onder meer in een ondersteunend flankerend beleid, de zoektocht naar alternatieven (innovatie) en het valoriseren van ondernemerschap. Lippendienst hierover volstaat niet. De verschillende aspecten moeten in balans zijn, de snelheden op elkaar afgestemd. Daarbij is ook het startpunt en de eigenheid van de lidstaat van belang.

Coherent en complementair voedselbeleid

De land- en tuinbouwsector is een vitale sector die instaat voor de primaire productie van voedsel. De sector verduurzaamt voortdurend de voedselproductie en zal dat ook blijven doen. Om dit dynamisch proces verder te zetten is er echter nood aan een coherent Europees beleid dat gestoeld is op wetenschappelijk onderbouwde inzichten en dat verschillende beleidsdomeinen verbindt. “Een gedragen landbouw- en voedselbeleid kan slechts goed functioneren als ook andere beleidsdomeinen zich erop instellen, zoals omgevingsbeleid, handelsbeleid, economisch beleid … Daarenboven mag een voedselbeleid het huidige landbouwbeleid niet opslokken, maar moeten ze complementair zijn. Elk heeft zijn rol te spelen”, zegt Boerenbondvoorzitter Sonja De Becker.

Iedereen mee

Volgens Boerenbond moet de strategie de draagkracht van de individuele boer vergroten door een evenredige verdeling van de kosten en baten van boer tot bord te voorzien. Daarnaast moet het gemeenschappelijk landbouwbeleid zijn eigenheid behouden. Maar het zal extra financiële slagkracht vragen om mee invulling te geven aan de vooropgestelde strategieën. Zonder rekening te houden met de mogelijkheden van de land- en tuinbouwsector en zonder voedselzekerheid als belangrijk strategisch goed te beschouwen, heeft het geen zin om de lat steeds hoger te leggen.

Maak een account aan

Volg ons