U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Home > Ledenstandpunt >

Gezinsbond call to action voor Europa

23 september 2019 - door Maarten Libeer

In dit memorandum voor de Europese verkiezingen van mei 2019 willen we als Gezinsbond aandacht vragen voor alle gezinnen en alle gezinsleden, in alle levensfasen. Europa moet werken aan een gezinsvriendelijke omgeving, waarin alle gezinnen kunnen rekenen op voldoende financiële middelen, een netwerk van diensten die hen ondersteunen en tijd om zorg te dragen voor hun gezin. Een samenleving waarin afwegingen over economische belangen, gezondheid, opvoeding, opleiding, zorg, werk en gezin,… met elkaar in balans gebracht worden.

De Europese Pijler van Sociale Rechten en de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (de SDG's) vormen voor ons een kompas voor de uitbouw van een sterk sociaal Europa. De weg naar een gezinsvriendelijker beleid vatten we in dit memorandum samen in 10 uitgangspunten en verschillende concrete voorstellen, die zich situeren in vijf werkterreinen: opgroeien; gezin, zorg en werk; zorgende gezinnen; gezinsinkomen en gezonde leefomgeving.

Placeholder

1) Een stem aan gezinnen

Gezinnen moeten een stem krijgen als burger, consument en werknemer. Zo wordt duidelijk wat er moet gebeuren om Europa gezinsvriendelijk te maken.

2) Kindnorm hanteren

Het Europese beleid moet de kindnorm hanteren: de gezondheid, veiligheid en welzijn van onze kinderen staan voorop. Kinderen zijn kwetsbaar: een beleid dat hen niet schaadt, komt iedereen ten goede.

3) Investeren in talenten

Levenslang leren en talenten ontwikkelen: dat is nodig in een sterk, vernieuwend en commercieel competitief Europa.

4) Gelijke kansen

Gelijke kansen voor mannen en vrouwen, zodat de combinatie werk en gezin haalbaarder wordt en zowel de loonkloof als de zorgkloof verkleint. Ook dat is werken aan een gezinsvriendelijk beleid in Europa.

5) Digitale en financiële geletterdheid

Europa moet een veilig internet garanderen dat voor iedereen toegankelijk is en er moet voldoende worden ingezet op het verhogen van de digitale vaardigheden van gezinnen. Door vorming en opleiding over omgaan met geld en budgetten, wordt ook aan financiële geletterdheid gesleuteld.

6) Pro diversiteit

Europa erkent de diversiteit aan gezinsvormen en werkt discriminatie tussen gezinsvormen weg.

7) Respect voor mensenrechten

De levenskwaliteit en de rechten van gezinnen verbeteren doordat Europa mensenrechtenverdrag, het kinderrechtenverdrag en het Verdrag voor de Rechten van Personen met een Handicap in haar beleid en wetten verwerkt.

8) Sociale inclusie

Europa besteedt aandacht aan gezinnen in armoede en kwetsbare situaties. De uitsluiting van deze gezinnen wordt aangepakt.

9) Solidariteit tussen generaties

De solidariteit tussen de generaties wordt benadrukt en vooral de rol van mantelzorgers wordt erkend en gesteund.

10) Duurzaam leven

Europa zet zich in om tegen 2030 de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen te halen om zo een gezonde, duurzame, milieuvriendelijke en veilige leefomgeving te creëren.

Het volledige memorandum kan hier gevonden worden. 

Maak een account aan

Volg ons