U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Home > ledenstandpunt >

Boerenbond over de Twin Transition

07 december 2021 - door Veronique Vennekens

Naar aanleiding van het evenement rond de EU-Toekomstconferentie op 23 november 2021, georganiseerd door VLEVA en het Departement Kanselarij en Buitenlandse Zaken, kroop VLEVA-lid Boerenbond in hun pen. Welke plaats heeft de Twin Transition in de land- en tuinbouw? Hierbij een kort standpunt van Boerenbond als reactie op de bijdrage van Flanders Food. 

Technologie, innovatie, digitalisering, data, ondernemerschap, het zijn allemaal kernwoorden in de Vlaamse land- en tuinbouwsector. Dat uit zich in onder andere precisielandbouw – zoals het gebruik van GPS en precisiebemesting- en automatisering. Zoals gezegd genereert dit allemaal veel data.

Om met innovatie, technologie,… - en bij uitbreiding verdere verduurzaming- aan de slag te gaan zijn een aantal zaken nodig:

  • een goede economische basis op landbouwbedrijven
  • een gunstige context om in te kunnen ondernemen
  • voldoende investeringskracht
  • adequaat onderzoek voor verdere ontwikkeling
Placeholder

De landbouwsector kan dit niet alleen. Daarom is het positief dat rest van de keten ook bijdraagt aan doelstellingen en uitdagingen. Bijvoorbeeld via de farm to fork-strategie. Het is belangrijk dat de rest van de keten mee in bad wordt genomen en dat de kosten-baten daarbij eerlijk worden verdeeld. Het verhaal dat Flanders Food gebracht heeft wordt dan ook geapprecieerd vanuit de land- en tuinbouwsector.

Het verslag van het evenement 'EU-Toekomstconferentie: aanbevelingen uit het Vlaamse middenveld voor een digitale en groene transformatie' kan je hier terugvinden.

Herbekijk de opname van het evenement hier:

Maak een account aan

Volg ons