U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Home > ledenstandpunt >

30 april 2020: VLEVA-leden over coronacrisis

30 april 2020 - door Grete Hellemans

2020 zal de geschiedenis ingaan als het jaar van de Covid-19 crisis. Ondernemingen worden hard getroffen. Het is dus zeker niet vreemd dat er richting Europa wordt gekeken voor (steun)maatregelen. In deze berichtenreeks verzamelen we de standpunten, suggesties en bekommernissen van de VLEVA-leden. Elk vanuit hun specifieke domein.

Placeholder
Logo Boerenbond

Boerenbond

Boerenbond verwelkomt de aangekondigde Europese steunmaatregelen voor zuivel en rundvleesproducten. De organisatie wijst wel op enkele belangrijke lacunes. Zo worden bepaalde zwaar getroffen sectoren, zoals de sierteelt- en aardappelsector, over het hoofd gezien. Er zijn extra Europese middelen nodig als de Europese Unie haar verantwoordelijkheid wil nemen als behoeder van de eengemaakte markt en beheerder van het landbouwbeleid. Daarbij is het ook belangrijk dat het landbouwbudget op peil blijft binnen het MFK. En, dat er snel tot actie overgegaan wordt. Meer informatie hierover? Je leest het hier

Logo Voka

Voka

Een goed werkende interne markt is voor Voka al langer een prioriteit. We zijn één van de meest open economieën ter wereld en voeren zo’n 70% van ons Bruto Binnenlands Product uit naar andere EU-lidstaten. Het is dus absoluut noodzakelijk dat die interne markt goed blijft werken. Voka wijst daarom ook op een Europees gecoördineerde exitstrategie om onder andere de toeleveringsketens niet te verstoren. Daarnaast wijst Voka op de mogelijkheid tot oneerlijke concurrentie wanneer de Europese lidstaten op verschillende snelheden terug opstarten.

Lees het volledige Voka-standpunt in de Tijd: “Voka: alleen een Europese aanpak van exit werkt”.

Logo Gezinsbond

Gezinsbond

De coronacrisis heeft een grote impact op gezinnen en families. Denk bijvoorbeeld aan evenwicht tussen werk en privé en de geestelijke gezondheid. COFACE, de koepel waar ook de Gezinsbond deel van is, kijkt naar de EU om structurele problemen collectief aan te pakken. En ook om oog te hebben voor het sociale aspect en niet enkel het economische. 

Concreet stellen ze 8 acties voor: 

  1. Dringend de uiteenlopende behoeften van gezinnen beoordelen en daaraan tegemoetkomen door middel van universeel opgezette maatregelen.
  2. Snelle uitvoering van de responsmaatregelen van de EU op COVID-19, waarbij de gezondheidsbescherming voor iedereen zonder discriminatie gewaarborgd wordt.
  3. De capaciteit versterken en de financieringsmogelijkheden voor ondersteunende diensten voor risicogroepen uitbreiden.
  4. Een krachtig actieplan goedkeuren voor de uitvoering van de Europese pijler van de sociale rechten met ambitieuze doelstellingen voor 2030.
  5. De technologische innovaties opvoeren om ervoor te zorgen dat we beschikken over volledig inclusieve digitale zorgdiensten, onderwijs en werkplekken.
  6. Versterking van de Europese solidariteit voor een gecoördineerde exit- en herstelstrategie.
  7. De huidige evaluatie van de economische governance gebruiken om een openbaar debat op gang te brengen over de heroverweging van het Europese economische en monetaire stelsel.
  8. Bestaande en toekomstige EU-begrotingsstromen omleiden naar gezinssteun (sociale en zorg) om de gevolgen van COVID-19 te verzachten.

Het volledige standpunt ontdek je hier

Logo Brussels Airport Company

Brussels Airport Company

De luchtvaartbedrijven en -maatschappijen in Brussels Airport trekken aan de alarmbel. De coronacrisis treft de internationale luchtvaart enorm hard, zowel voor passagiersvluchten als vrachtvervoer. Het inkomen van tienduizenden gezinnen in Vlaanderen, Wallonië en Brussel die werkzaam zijn in de hub rond Brussels Airport staat op het spel.

Voor het economisch herstel rekenen de partners binnen Brussels Airport ook op Europa: “Het is cruciaal dat minstens op het niveau van de EU, en liefst internationaal, gestandaardiseerde afspraken worden gemaakt in de strijd tegen corona in de luchtvaart. Onze regering moet daarin een voortrekker zijn op de Europese scène.”

Het standpunt van Brussels Airport.

Maak een account aan

Volg ons