U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Home >

EU-Nieuws

Hier vind je het Europese nieuws van de dag voor alle thema's.

Naar gecombineerd vervoer voor goederenvervoer

Icon NIEUWS Naar gecombineerd vervoer voor goederenvervoer

12 december 2016 - door Simon De Wachter

7 december werd de roadmap gepubliceerd met betrekking tot de effectbeoordeling van het voorstel tot herziening van de richtlijn betreffende de vaststelling van gemeenschappelijke voorstellen voor...

Lees meer
Hoe ziet de Commissie onze Europese elektriciteitsmarkt?

Icon NIEUWS Hoe ziet de Commissie onze Europese elektriciteitsmarkt?

12 december 2016 - door Melanie De Caluwé

Op 30 november stelde de Europese Commissie haar kader voor een nieuwe opzet van de Europese elektriciteitsmarkt voor. Het kader omvat voorstellen voor de herziening van de...

Lees meer
Hoe komen we aan een besparing van 27% energie tegen 2030?

Icon NIEUWS Hoe komen we aan een besparing van 27% energie tegen 2030?

02 december 2016 - door Melanie De Caluwé

Op 30 november publiceerde de Europese Commissie haar voorstel voor de herziening van de richtlijn energie-efficiëntie. Het voorstel is de concrete vertaling van "eerst energie-efficiëntie",...

Lees meer
Wat brengt de nieuwe wetgeving hernieuwbare energie?

Icon NIEUWS Wat brengt de nieuwe wetgeving hernieuwbare energie?

01 december 2016 - door Kelly Digneffe

Op 30 november publiceerde de Europese Commissie haar voorstel voor een nieuwe richtlijn hernieuwbare energie na 2020.  Het bevat een bindend streefcijfer van 27% hernieuwbare energiebronnen op EU...

Lees meer
Europese Commissie effent het pad voor schone energie

Icon NIEUWS Europese Commissie effent het pad voor schone energie

01 december 2016 - door Kelly Digneffe

Op 30 november zag het winterpakket energie het daglicht. Het bevat een mededeling “Schone energie voor alle Europeanen” en 8 wetsvoorstellen. Met dit pakket van maatregelen ambieert de Europese...

Lees meer
2 jaar Horizon 2020

Icon NIEUWS 2 jaar Horizon 2020

30 november 2016 - door Simon De Wachter

De Europese Commissie heeft het tweede tussentijds rapport over Horizon 2020 gepubliceerd. Ze analyseert de geboekte resultaten van 2014 en 2015.

Lees meer
Aanvangseffectbeoordeling voor de herziening van de Eurovignet-richtlijn

Icon NIEUWS Aanvangseffectbeoordeling voor de herziening van de Eurovignet-richtlijn

18 november 2016 - door Simon De Wachter

In de aanvangseffectbeoordeling, gepubliceerd op 17 november, heeft de Commissie aangegeven dat...

Lees meer
Verder kijken dan de Horizon (2020)

Icon NIEUWS Verder kijken dan de Horizon (2020)

31 oktober 2016 - door Simon De Wachter

De Europese Commissie heeft de Bohemia Study gelanceerd, een vooruitziende blik op het 9de kaderprogramma. Ze stelt twee scenario's voor: een rooskleurige en een sombere.

Lees meer
Implementatie actieplan kringloopeconomie sleutelactie voor Juncker in 2017

Icon NIEUWS Implementatie actieplan kringloopeconomie sleutelactie voor Juncker in 2017

01 oktober 2016 - door Melanie De Caluwé

Als het van Juncker afhangt staat de implementatie van het Europese actieplan voor kringloopeconomie in 2017 bovenaan de agenda.

Lees meer
Hoe ziet het Parlement ons toekomstig verwarmings- en koelingssysteem?

Icon NIEUWS Hoe ziet het Parlement ons toekomstig verwarmings- en koelingssysteem?

19 september 2016 - door Kelly Digneffe

Het rapport van de Energiecommissie van het Europees Parlement over de EU-strategie verwarming en koeling kreeg op 13 september de goedkeuring van het voltallige Europees Parlement. De...

Lees meer

Maak een account aan

Volg ons