U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Common Operational Partnerships against migrant smuggling

Deadline

Code

ISFP-2019-AG-COPS

Inleiding

Deze oproep steunt projecten gericht op een betere preventie en bestrijding van mensensmokkel en mensenhandel door het opzetten van gemeenschappelijke operationele partnerschappen (COP's). Die moeten de gestructureerde samenwerking tussen bevoegde handhavingsinstanties, gerechtelijke autoriteiten en andere relevante diensten van de deelnemende landen ondersteunen.

Projecten kunnen onder meer zijn

  • het wederzijds vertrouwen tussen verschillende agentschappen regionaal, nationaal en internationaal versterken;
  • gerichte capaciteitsopbouw en begeleiding / opleiding op de werkplek;
  • uitwisseling van verbindingsfunctionarissen; de uitwisseling van informatie ondersteunen via juridische, administratieve en statistische instrumenten, allemaal met het oog op nauwere samenwerking tussen de bevoegde autoriteiten van de lidstaten en derde landen bij het voorkomen en bestrijden van migrantensmokkel.

 

Budget

€3.000.000

Begunstigden

De oproep is gericht op alle lidstaten van de EU, met uitzondering van Ierland. Meer informatie hierover vind je in het oproepdocument.

Info & contact

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Fonds voor Interne Veiligheid

Doelstellingen

Het hoofddoel van het Fonds voor Interne Veiligheid is het waarborgen van een hoog niveau van veiligheid in de Unie. Het programma moet enerzijds de aanpak van terrorisme, georganiseerde misdaad en cybercriminaliteit versterken. Anderzijds wil het ook slachtoffers van misdrijven bijstaan en beschermen.

Welke soort acties:

Het programma heeft 3 specifieke doelstellingen

  • Het versterken van uitwisseling van informatie tussen en binnen rechtshandhavingsautoriteiten onderling, en met andere bevoegde en relevante organen, alsook derde landen en internationale organisaties
  • Intensiveren van grensoverschrijdende gezamenlijke operaties tussen en binnen de rechtshandhavings- en andere bevoegde autoriteiten van de Unie met betrekking tot zware en georganiseerde criminaliteit;
  • Ondersteunen van versterking van de capaciteit met betrekking tot het bestrijden en voorkomen van criminaliteit, met inbegrip van terrorisme, met name door intensievere samenwerking tussen overheidsinstanties, het maatschappelijk middenveld en particuliere partners in de lidstaten.

Budget

Budget 2021-2027: 642 miljoen euro

  • Lokale overheden
  • Regionale of bovenlokale overheden

Thema('s)

Justitie en burgerschap
EU-uitbreiding/Buitenlandse acties
Jeugdbeleid
Regionaal beleid
Lees meer
Volg ons