U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Bescherming van openbare ruimte

Deadline

Code

ISFP-2019-AG-PROTECT

Doelstellingen

Ingediende projecten moeten de bescherming van de openbare ruimte en andere zachte doelen verbeteren, in overeenstemming met het EU-actieplan ter ondersteuning van de bescherming van de openbare ruimte.

Projecten moeten gericht zijn op het behalen van een of meer van de volgende resultaten:

  1. Ontwikkeling en uitvoering van de goede praktijken uit het werkdocument van de Commissie "Goede praktijken ter ondersteuning van de bescherming van openbare ruimtes" op het gebied van 1) Kwetsbaarheidsbeoordelingen en planning, 2) Bewustzijn en training, 3) fysieke bescherming en 4) coördinatie en samenwerking tussen het publiek en particuliere belanghebbenden;
  2. Verbetering van de bescherming van openbare ruimtes, stedelijke gebieden en andere zachte doelen via ontwikkeling, implementatie en uitrol van nieuwe beveiligingsoplossingen, trainingen, oefeningen, delen van best practices en bewustmakingsactiviteiten.

Budget

€ 3.000.000

Begunstigden

Deze oproep is bedoeld voor alle lidstaten, met uitzondering van het Verenigd Koninkrijk en Denemarken.

Info & contact

Meer informatie vindt u terug in het oproepdocument.
Projecten indienen kan via het portaal van de Europese Commissie.

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Fonds voor Interne Veiligheid

Doelstellingen

Het hoofddoel van het Fonds voor Interne Veiligheid is het waarborgen van een hoog niveau van veiligheid in de Unie. Het programma moet enerzijds de aanpak van terrorisme, georganiseerde misdaad en cybercriminaliteit versterken. Anderzijds wil het ook slachtoffers van misdrijven bijstaan en beschermen.

Welke soort acties:

Het programma heeft 3 specifieke doelstellingen

  • Het versterken van uitwisseling van informatie tussen en binnen rechtshandhavingsautoriteiten onderling, en met andere bevoegde en relevante organen, alsook derde landen en internationale organisaties
  • Intensiveren van grensoverschrijdende gezamenlijke operaties tussen en binnen de rechtshandhavings- en andere bevoegde autoriteiten van de Unie met betrekking tot zware en georganiseerde criminaliteit;
  • Ondersteunen van versterking van de capaciteit met betrekking tot het bestrijden en voorkomen van criminaliteit, met inbegrip van terrorisme, met name door intensievere samenwerking tussen overheidsinstanties, het maatschappelijk middenveld en particuliere partners in de lidstaten.

Budget

Budget 2021-2027: 642 miljoen euro

  • Lokale overheden
  • Regionale of bovenlokale overheden

Thema('s)

Justitie en burgerschap
EU-uitbreiding/Buitenlandse acties
Jeugdbeleid
Regionaal beleid
Lees meer
Volg ons