U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Klimaat laatste struikelblok voor strategische agenda

17 juni 2019 - door Simon De Coster

De ambassadeurs van de lidstaten bereiden momenteel de finale versie van de strategische agenda voor. In die agenda staan de prioriteiten van de Unie voor de komende vijf jaar.

  • Vooral verdieping van het voorstel van Tusk
  • Enkel over klimaat nog geen consensus
  • Wordt afgeklopt tijdens de Europese top van 20-21 juni

 

Klimaat laatste struikelblok voor strategische agenda

Europese Strategische Agenda

Tijdens de informele top deed de Europese Raad enkele weken geleden een voorstel tot strategische agenda voor de periode 2019-2024. Daarbij kwamen Tusk en de zijnen tot 4 strategische prioriteiten.

  • Bescherming van de burgers
  • De Europese economie
  • Een duurzame en groene toekomst
  • Europa als globale speler

De ambassadeurs van de lidstaten werken nu verder op dit document. De COREPER verdiepten verschillende onderdelen. Enkel over het klimaat vonden ze voorlopig nog geen akkoord. Zo ontbreekt de doelstelling van een klimaatneutraal Europa tegen 2050. Een overzicht:

Bescherming van burgers en burgerlijke vrijheden

De verwijzing naar respect voor rule of law werd als hoofdtitel geplaatst om het belang ervan te benadrukken. Ook de uitdaging op vlak van migratie werd vernoemd. Daarbij benadrukken de ambassadeurs duidelijker de nood aan ‘een akkoord’ om een effectief Europees migratie en asielbeleid te voeren. Een mogelijk solidariteitsprincipe voor de verdeling van migranten onder lidstaten bleef evenwel onvermeld.

Modernisering van de Europese economie

De verwijzing naar de eurozone en de vervollediging van de bankunie werd op een prominentere plaats gezet. Ook de nood aan een duurzamere en internationaal sterkere euro krijgt een belangrijke plaats.

Duurzame en groene toekomst

Zoals gezegd staat er geen doelstelling van een klimaatneutraal Europa tegen 2050 in het document van de ambassadeurs. Acht verschillende lidstaten, waaronder België, zijn hier nochtans voorstander van. Ook Duitsland zou zich nu bovendien bij de voorstanders voegen. Volgens hen moet de EU de klimaatproblematiek niet enkel als een uitdaging, maar ook als een economische opportuniteit zien.

Over het klimaat moet de COREPER dus nog de puntjes op de i zetten. In een volgende stap zal de Europese Raad de strategische agenda finaal aannemen. Dat gebeurt tijdens de Europese top van 20 en 21 juni.

Maak een account aan

Volg ons