U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Samen met Europa pakt Limburg de CO2-uitstoot aan

15 december 2021 - door Jan Noelmans

Limburgse kmo’s nemen het voortouw in de strijd tegen de CO2-uitstoot, en dat met steun van de provincie en Europa. Graag stel ik u als gedeputeerde van Economie en Europese Zaken de Limburgse projecten binnen CrossRoads2 Sustainable Energy voor. In het kader van dit Interreg Vlaanderen Nederland-project focussen Vlaamse en Zuid-Nederlandse kmo’s op innovatieprojecten rond duurzame energie, energie-efficiëntie en hernieuwbare energie die rechtstreeks impact hebben op de CO2-reductie in de grensregio.

Samen met Europa pakt Limburg de CO2-uitstoot aan

In onze provincie worden er via deze weg heel wat projecten gefinancierd. Deze zijn goed voor in totaal maar liefst 855.902,23 euro extra middelen en kennis voor de deelnemende KMO’s in onze provincie. We stellen ze graag aan u voor: 

MODULAIRE CONTAINER SLAAT ZONNEWARMTE OP In dit project legt het Limburgse Azteq zijn kennis in warmtegeneratie door geconcentreerde zonnestraling samen met de knowhow van het Nederlandse Meeberg ISO Tanks in slimme modulaire opslagcontainers om tot een duurzame intelligente warmtebron te komen. Ze bouwen samen een Thermal Equalizer die geproduceerde thermische energie op zeer hoge temperatuur in een modulair opslagvat bewaart en zo met een onzekere bron (de zon) een meer stabiele industriële thermische output genereert. Dit zorgt voor een CO2-uitstoot besparing van maar liefst 600 ton/jaar/ha en vervangt de verbranding van 3000Mwh gas. (123.922,50 euro)

SLIMME WERKPLEK VERLAAGT VOETAFDRUK VAN GEBOUWEN Slimme gebouwen kunnen een grote bijdrage leveren aan het verlagen van de CO2-voetafdruk van gebouwen. Een slim gebouw ‘denkt’ aan de hand van data mee met de gebruiker en past haar gebouwsystemen (verwarming, ventilatie, verlichting,…) en gebouwdiensten (bv. schoonmaak of onderhoud) aan op basis van actueel gebruik. Zulke efficiëntie is goed voor 10 tot 20% CO2-reductie ten opzichte van normale gebouwen. Microlab (Eindhoven) en Officenter Hasselt zijn beiden grote spelers in de flexibele kantoorverhuur. Ze slaan de handen in elkaar en willen samen een sleutel klaar en modulair Smart Sustainable Building systeem ontwikkelen. (150.000 euro)

STOOMTURBINE FLEXIBILISEERT ELEKTRICITEITSSYSTEEM Met de Rankine Compression Gas Turbine (RCG) ontwikkelen het Noord-Brabantse bedrijf Heat Power en het Limburgse bedrijf ACE een innovatief stoomturbinesysteem dat het elektriciteitsnet flexibiliseert. Hiermee kan men in enkele seconden, naar behoefte, duurzame elektriciteit opwekken. Bovendien kan tot 30% meer elektriciteit worden geproduceerd dan met normale stoomturbines, dit zorgt voor een rechtstreekse besparing op de elektriciteitskosten voor andere bedrijven. Ten eerste door zelf (duurzame) elektriciteit op te wekken en ten tweede door elektriciteit aan het net te leveren op financieel gunstige momenten (bij een laag aanbod, maar een hoge vraag) wanneer weersafhankelijke bronnen bijvoorbeeld geen elektriciteit produceren. (135.033,78 euro)

TOMATEN EN KOMKOMMERS VERWARMEN MET DATA Dataservers verbruiken ontzettend veel energie en geven veel warmte af. Evergreen Pine (NL Limburg) en vzw Boterakker (BE Limburg) hergebruiken in dit project deze restwarmte in de glastuinbouw voor het verwarmen van teeltkassen. Door deze alternatieve warmtebron in te zetten kan de gebruiker tot 30% besparen op z’n gasverbruik voor warmteproductie. (148.215,00 euro)

EEN LANGER LEVEN VOOR DE E-SCOOTER Velektro (BE Limburg) en Veldia (NL Limburg) zijn actief in de fietssector en ontwikkelen een e-scooter waarvan de batterij minstens dubbel zo lang meegaat en een sterk alternatief biedt voor last mile-leveringen in stadscentra met lichte vrachtvoertuigen. Deze e-scooter heeft zo een positief effect op de leefbaarheid van steden door minder luchtvervuiling en geluidsoverlast. Daarnaast levert het ook op heel wat fronten een CO2-reductie op. Enerzijds door de vervanging van standaard scooters, brommers en wagens en anderzijds door de verdubbeling van de levensduur van de batterij. (149.966,25 euro)

VEGAN LEER Het Limburgse B4Plastics ontwikkelt samen met BioscienZ en Millvision aan vegan leer uit restproducten met het oog op grootschalige en brede toepassing. Ze maken daarvoor gebruik van schimmelfermentatietechnologie. De alternatieve productiewijzen die ze ontwikkelen maken onder andere gebruik van fruitresten. Elke vierkante meter vegan leer, kan ca. 100 kg CO2 besparen. (148.764,70 euro)

Tom Vandeput
Gedeputeerde van Economie en Europese Zaken

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Volg ons