U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Nieuwe gezichten bij dienst Europa van de provincie Limburg

25 mei 2021 - door Jan Noelmans

In de afgelopen periode kwamen er heel wat nieuwe gezichten bij op de dienst Europa van onze partnerprovincie Limburg. Met deze versterking in haar dienstverlening wil de provincie optimaal inspelen op de nieuwe Europese programma’s die momenteel uitgerold worden. Het geschikte moment dus om de vernieuwde dienst aan u voor te stellen. De dienst staat onder leiding van directeur Bruno Bamps en valt onder de beleidsverantwoordelijkheid van gedeputeerde van Europese Zaken Tom Vandeput. 

 

Nieuwe gezichten bij dienst Europa van de provincie Limburg

Frederik  Loy is projectmanager voor Interreg Euregio Maas-Rijn. Hij kent het gebied tussen Hasselt, Maastricht, Eupen, Aken en Luik van binnen en van buiten. Sinds 2018 staat hij projectindieners bij om van hun projectideeën voldragen euregionale projecten te maken. Hij helpt je in je zoektocht naar strategische opportuniteiten vlak over de grens. Samen met jou gaat hij op zoek naar geschikte partners uit onze de andere regio’s en ondersteunt je project om het zo succesvol mogelijk te maken. Met alle vragen rond regelgeving, cofinanciering of projectmogelijkheden kan je steeds bij hem terecht. Frederik helpt u graag verder. Je kan hem steeds bereiken via frederik.loy@limburg.be 

Frank Sioen startte op 1 Januari 2021 als EFRO contactpunt voor de Provincie Limburg. EFRO-projecten zijn investeringsprojecten en werkingsprojecten in de brede zin van het woord. Concreet kan dit gaan over projecten rond infrastructuur maar binnen EFRO vindt je even goed projecten rond innovatie, digitalisering of duurzaamheid. Frank ondersteunt EFRO-projecten in Limburg van projectidee tot uitvoering. Ook met vragen over eventuele Limburgse cofinanciering voor je project kan je bij hem terecht. Heb je een projectidee of een vraag in verband met het EFRO programma of projecten in Limburg neem dan zeker contact op met Frank via frank.sioen@limburg.be.

Jan Noelmans is de liaison officer voor de provincie Limburg bij het Vlaams-Europees Verbindingsagentschap VLEVA. Sinds oktober 2019 werkt de provincie structureel samen met VLEVA om Limburgse stakeholders beter te informeren over Europees beleid, financiering en andere opportuniteiten. Het is in dat kader dat Jan de brugfiguur vormt tussen Europa, Brussel, Hasselt en Limburgse organisaties en besturen. Om zo goed als mogelijk te kunnen inspelen op de noden van het Limburgse netwerk volgt hij een brede waaier aan Europese programma’s op zoals bijvoorbeeld Horizon Europe, het Digital Europe Programme en het Single Market Programme. Hij focust onder andere op innovatie, klimaat, digitalisering en economische dossiers. Limburgse actoren kunnen steeds bij hem terecht voor subsidie-advies. Hij is tevens Limburgs contactpunt voor het programma Interreg Noordzeeregio en is ook regelmatig betrokken bij andere Europese engagementen van de provincie zoals bijvoorbeeld bij de Euregio Maas-Rijn. Je kan hem contacteren via jan.noelmans@vleva.eu

Anne Coenegrachts is de Limburgse projectmanager voor Interreg Vlaanderen-Nederland. Dit samenwerkingsprogramma strekt zich uit over heel Vlaanderen en de 3 zuidelijke Nederlandse provincies (Zeeland, Noord-Brabant en Limburg) en subsidieert grensoverschrijdende projecten voor slimme, groene en inclusieve groei in de grensregio. Sinds oktober 2020 ondersteunt Anne Limburgse partners bij het uitwerken van projectaanvragen, het zoeken van projectpartners in het programmagebied en begeleidt zij partners bij de correcte uitvoering van een project op vlak van regelgeving. Ook voor cofinanciering van provincie Limburg bij projecten van Interreg Vlaanderen-Nederland kan Anne met u kijken wat er mogelijk is en uw vragen rond staatssteun en wetgeving beantwoorden. Indien u interesse heeft om binnen Interreg VI een projectaanvraag in te dienen of te kijken wat er mogelijk is in de nieuwe programmaperiode, dan kan u met Anne contact opnemen via anne.coenegrachts@limburg.be

Sinds 1 oktober 2020 vertegenwoordigt Carine Van Hove als cross border manager de belangen van de provincie Limburg bij de Euregio Maas-Rijn (EMR). De EMR wil als politiek orgaan de verschillende belanghebbenden bij elkaar brengen teneinde het wonen, leven en werken van de burgers in het grensgebied verder te verbeteren. Hiervoor beschikt de EMR over de juiste politieke bestuursvorm: een Europese Groepering voor Territoriale Samenwerking (EGTS). Vanuit die rol is de provincie Limburg ook de coördinator van het thema “Economie en Innovatie, inclusief Logistiek” bij de EMR.  Tezamen met de andere partnerregio’s (Nederlands Limburg, Regio Aken, Provincie Luik en Ostbelgien) wil men de grensoverschrijdende synergieën en meerwaarde maximaliseren. Andere thema’s zijn Arbeidsmarkt en Opleiding, Toerisme, Mobiliteit, Landschap en klimaat, … Transversale of horizontale thema’s zijn digitalisering en duurzame ontwikkeling. Je kan haar steeds bereiken via c.vanhove@limburg.be 

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Volg ons