U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Limburg, logistieke hotspot in het hart van Europa

17 januari 2022 - door Jan Noelmans

Onze provincie telt tal van troeven, niet in het minst is dat onze ligging. We liggen pal op de verbinding tussen de Antwerpse haven, het industrierijke verdere hinterland en Luik met haar luchthaven, binnenhaven en HST-station. Limburg vormt dus een erg belangrijke corridor. Onze economie verder connecteren met de Europese interne markt en wereldmarkt via onze buren moet dan ook het opzet zijn. Het pas afgesloten samenwerkingsakkoord met Port of Antwerp past volledig in deze strategie.

Limburg, logistieke hotspot in het hart van Europa

Je kan Limburg als een belangrijke corridor voor de haven van Antwerpen beschouwen. Met de aanwezigheid van het Albertkanaal, het Economisch Netwerk Albertkanaal en de nabije luchthaven van Luik is Limburg cruciaal wat betreft een hoogwaardige ontsluiting richting Centraal-Europa. Het Albertkanaal is bovendien als logistieke as ook voor Europa van cruciaal belang. Belangrijke opwaarderingswerken zoals de verhoging van de bruggen, konden dankzij Europa gebeuren. Hierdoor wordt de containervaart over het Albertkanaal nog verder gestimuleerd.

Om als provincie het gigantische potentieel van de één van de belangrijkste waterwegen in Vlaanderen maximaal te benutten, gaan we nauwer samenwerken met onze Antwerpse buren. Recent sloten we een overeenkomst met de toepasselijke titel 'Schelde-Maascorridor Antwerpen-Limburg'. Drie pijlers staan in het partnerschap centraal: het ontwikkelen van een duurzame verbinding, de verdere digitalisering van de logistieke keten en informatiedeling. We zetten in de samenwerking tussen POM Limburg en Port of Antwerp in op de noodzakelijke modal shift van de weg naar binnenvaart en spoor, gesteund door een digitale snelweg die we opzetten tussen Antwerpen en Limburg. Zo versterken we elkaars economische troeven en maken we onze logistieke bedrijven nog competitiever. 

Het versterken van banden met onze binnen- en buitenlandse buren staat voor ons als provincie centraal. Onze ligging moet immers nog meer uitgespeeld worden zodat we onze bedrijven een maximale toegang tot de Europese interne markt en de wereldmarkt kunnen bieden. Als we willen klimmen in de Europese competitiviteitsranking, dan moeten we die banden simpelweg verder aanhalen. Niet alleen met de Antwerpse wereldhaven, ook met de onze partners uit Nederland en Nordrhein-Westfalen. 

Ook de Luikse metropool die zich uitstrekt tot vrijwel aan onze provinciegrens, biedt mogelijkheden voor onze regio. Ze telt niet enkel een belangrijke cargoluchthaven, maar o.a. ook de derde binnenhaven van Europa en een HST-treinverbinding. Net als met Antwerpen moeten we als Limburg de banden met onze andere buren verder aanhalen en nieuwe samenwerkingsverbanden opzetten. Dat zal onze aantrekkingskracht als logistieke topregio in Europa en de wereld enkel ten goede komen. Op die manier maken we van Limburg een logistieke hotspot in het hart van Europa.

Tom Vandeput
Gedeputeerde van Economie en Europese Zaken
Voorzitter POM Limburg 

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Volg ons