U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Outline and trial an infrastructure dedicated to the implementation of child rights and protection mechanisms in the online domain

Deadline

Code

PPPA-AGEVER-01-2020

Doelstellingen

Het doel van het voorgestelde proefproject is om een ​​interoperabele technische infrastructuur aan te tonen die gericht is op de implementatie van mechanismen voor kinderbescherming (zoals leeftijdscontrole) en mechanismen voor ouderlijke toestemming op basis van relevante EU-wetgeving zoals de richtlijn audiovisuele mediadiensten (AVMSD) en General Data Protection Regulation (GDPR). Technische maatregelen zullen gebaseerd zijn op het gebruik van middelen voor elektronische identificatie (eID) (met name regelingen voor elektronische identificatie die door de lidstaten zijn aangemeld in het kader van de verordening inzake elektronische identificatie en vertrouwensdiensten voor elektronische transacties in de interne markt (eIDAS-verordening)).

De AVMSD verplicht de lidstaten ervoor te zorgen dat aanbieders van videoplatforms maatregelen nemen om minderjarigen te beschermen bij het gebruik van hun diensten. Dergelijke maatregelen omvatten leeftijdscontrolesystemen voor gebruikers van platforms voor het delen van video's met betrekking tot inhoud die de fysieke, mentale of morele ontwikkeling van minderjarigen kan schaden.

De GDPR specificeert de leeftijd vanaf welke kinderen toestemming kunnen geven voor verwerking met betrekking tot diensten van de informatiemaatschappij. Wanneer het kind jonger is dan de gespecificeerde leeftijd, vereist de GDPR dat de controleurs redelijke inspanningen leveren om te verifiëren dat toestemming wordt verleend of geautoriseerd door de houder van de ouderlijke verantwoordelijkheid voor het kind, rekening houdend met de beschikbare technologie.

Budget

Het budget voor deze oproep is 1 480 000 euro.

Begunstigden

Beschreven in secties 5 en 6 van het oproepdocument.

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Volg ons