U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Jouw Stem in Europa: Integratie van migranten

24 juli 2020 - door Maarten Libeer

De Commissie startte op 24 juli een openbare raadpleging in de hele EU om de meningen te peilen over nieuwe maatregelen die op EU-niveau zouden kunnen worden genomen om de integratie en sociale inclusie van migranten en mensen met een migratieachtergrond te bevorderen.

Door middel van de raadpleging en de oproep tot kandidaatstelling wil de Commissie input verzamelen van een breed scala van belanghebbenden, waaronder nationale, regionale en lokale autoriteiten, maatschappelijke organisaties, sociale en economische partners, ondernemingen, onderwijsgevenden en opleiders, de academische wereld, culturele en sportorganisaties, migrantenorganisaties en particulieren. De resultaten van de raadpleging zullen bijdragen aan de ontwikkeling van het actieplan inzake integratie en inclusie dat in het werkprogramma van de Commissie is aangekondigd.

Op de openbare raadpleging kan tot en met 21 oktober 2020 in alle officiële EU-talen worden gereageerd. 

Jouw Stem in Europa: Integratie van migranten

De Commissie lanceert tegelijk ook een oproep tot kandidaatstelling voor het lidmaatschap van een deskundigengroep bestaande uit personen met een migratieachtergrond, die zal meewerken aan de ontwikkeling en uitvoering van het migratie-, asiel- en integratiebeleid. Het is van essentieel belang dat migranten, asielzoekers en vluchtelingen hierbij worden betrokken: zo kan doeltreffender beleid worden opgezet, dat beter is afgestemd op de behoeften in de praktijk.

Achtergrond

Een zorgvuldig beheerde migratie naar Europa draagt bij aan onze samenleving, cultuur en economie. De integratie en sociale inclusie van mensen met een migratieachtergrond is van cruciaal belang voor culturele uitwisseling en voor de cohesie van de gemeenschap. Zij draagt er ook toe bij dat tekorten aan vaardigheden en arbeidskrachten kunnen worden aangepakt en stimuleert de economische prestaties in het algemeen. Te veel migranten ondervinden momenteel in de EU problemen door werkloosheid, gebrek aan onderwijs- en opleidingsmogelijkheden en beperkte sociale interactie binnen de bredere gemeenschappen – uitdagingen die een passend overheidsbeleid in kansen kan omzetten.

De verantwoordelijkheid voor het integratiebeleid ligt in de eerste plaats bij de lidstaten. De EU heeft echter een breed scala aan maatregelen opgezet om de nationale autoriteiten, maar ook de lokale en regionale overheden en het maatschappelijk middenveld te stimuleren en te ondersteunen bij hun inspanningen om integratie te bevorderen. Dit omvat tevens gerichte financiering en instrumenten ten behoeve van de sociale en economische samenhang in de lidstaten. In 2016 heeft de Commissie een actieplan inzake de integratie van onderdanen van derde landen opgezet, dat voorziet in vijftig acties ter bevordering van integratie.

De Commissie-Von der Leyen zal een actieplan inzake integratie en inclusie presenteren. De resultaten van de openbare raadpleging en de deskundigengroep zullen als input dienen voor dat actieplan.

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Volg ons