U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Reynders oogst applaus tijdens hoorzitting

03 oktober 2019 - door Simon De Coster

Ook Belgische kandidaat-Commissaris voor Justitie Didier Reynders onderging deze week een hoorzitting in het Europees Parlement.

  • Nood aan Europese monitoring van de rule of law
  • Betere samenwerking tussen juridische autoriteiten
  • Betere bescherming van klokkenluiders
Reynders oogst applaus tijdens hoorzitting

Kandidatuur goedgekeurd

Didier Reynders kreeg een spervuur aan vragen voorgeschoteld tijdens zijn hoorzitting in het Europees Parlement. Men verwachtte veel vragen over de beschuldigingen van fraude en witwaspraktijken aan zijn adres, maar Reynders haalde de lont uit het kruitvat door de zaak zelf meteen aan te halen. Vorige week klasseerde het parket de klacht zonder gevolg.

Reynders maakte – ondanks een stroompanne van 40 minuten - een zeer degelijke indruk tijdens zijn hoorzitting. Zijn antwoorden waren heel duidelijk en getuigden volgens de MEPs van een goede dossierkennis. Na de hoorzitting kreeg de Belg dan ook applaus. De coördinatoren van de commissie keurden zijn kandidatuur nadien goed.

Bescherming Rule of Law

De belangrijkste taak van Reynders zal het handhaven van de rule of law zijn. In de eerste plaats pleit hij daarbij voor een jaarlijks mechanisme om op Europees niveau te monitoren. De Europese Commissie stelde al zo'n mechanisme voor, maar een concreet initiatief kwam er nog niet. Daarvoor zal Reynders moeten zorgen.

Naast die rule of law review cycle ziet hij ook andere mogelijkheden om de rule of law te versterken en te handhaven:

  • De artikel 7 procedure waarbij lidstaten onder verstrengd toezicht komen
  • Inbreukprocedures voor het Europees Hof van Justitie
  • Versterkte dialoog met lidstaten
  • Bepaalde voorwaarden stellen over rule of law voor het ontvangen van Europese subsidies

Justitie en klokkenluiders

Wat betreft het justitiële luik wil Reynders de komende jaren vooral de juridische samenwerking tussen Europese autoriteiten en niet-lidstaten versterken. Ook het Europees Aanhoudingsbevel kwam ter sprake. Net als in de schriftelijke antwoorden wil Reynders een herziening hiervan overwegen.

Enkel over klokkenluiders was de Belg onvoldoende overtuigend. Reynders kreeg het verwijt dat zijn Europese ambitie in schril contrast staat met de beperkte wetgeving in België. Toch beloofde hij de bescherming van klokkenluiders in de toekomst te garanderen.

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Volg ons