U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Commissie presenteert versterking Rule of Law Framework

17 juli 2019 - door Simon De Coster

De Europe Commissie stelt enkele maatregelen voor ter versterking van de rule of law in Europa

  • Een rule of law cultuur doorheen Europa promoten
  • Het creëren van een Rule of Law Review Cycle
  • Effectief optreden bij inbreuken tegen art. 7 VEU
Commissie presenteert versterking Rule of Law Framework

Meer dan 80% van de Europese burger vindt het respecteren van de rechtsstaat zeer belangrijk. Toch zijn er de voorbije jaren meermaals problemen geweest in sommige lidstaten. Dat bracht de Europese Commissie ertoe enkele nieuwe maatregelen uit de doeken te doen om het Rule of Law Framework in de Unie te versterken. Dat deed ze op basis van meer dan 60 bijdragen vanuit de lidstaten, debatten, etc. De maatregelen zijn in te delen in 3 grote onderdelen

Het promoten van een rule of law cultuur

De Commissie zal verder werken aan een jaarlijks evenement dat gewijd is aan dialoog met het middenveld. Daarnaast wil ze de samenwerking met de Raad van Europa (en andere internationale organisaties) versterken. Ook de samenwerking met juridische netwerken en nationale parlementen wil de Commissie uitbreiden.

Het voorkomen van problemen met rule of law

Om te vermijden dat problemen met rule of law opduiken, wil de Commissie een Rule of Law Review Cycle opzetten. Daarbij hoort ook een jaarlijks rule of law verslag over alle lidstaten, dat ook opgevolgd wordt door de Raad en het Parlement. Dit systeem moet zorgen voor een vroege opsporing van problemen met de rechtsstaat. De Commissie zal de lidstaten diepgaander monitoren, en hen ook uitnodigen om meer informatie uit te wisselen en de dialoog aan te gaan. Daarnaast wil de Commissie het EU Juridisch Scorebord verder ontwikkelen, en de dialoog tussen de instellingen, lidstaten en partijen versterken.

Effectief optreden tegen inbreuken

Indien er toch inbreuken gebeuren tegen de rule of law, wil de Commissie krachtig kunnen optreden. Daarvoor wil het een strategische benadering goedkeuren voor inbreukprocedures. Bij tijdsgevoelige dossiers wil de Commissie ook interim-maatregelen kunnen nemen. Ook steunt ze lidstaten die bepaalde rule of law issues zelf willen de-escaleren. De Commissie roept ook de Raad en het Europees Parlement op om mee na te denken over een gemeenschappelijke aanpak van inbreuken op artikel 7 VEU over de rechtsstaat.

De Commissie zal deze maatregelen voorstellen aan de ministers van de lidstaten tijdens een Raad Algemene Zaken op 18 juli. Meer informatie vind je op de website van de Commissie.

 

Maak een account aan

Volg ons