U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Nationale en transnationale e-Justice systemen

Deadline

Doelstellingen

Deze oproep tot het indienen van voorstellen heeft tot doel de ontwikkeling te ondersteunen van pan-Europese elektronische oplossingen en diensten op het gebied van justitie die het potentieel hebben om resultaten van tastbare toegevoegde waarde te produceren.

De onderwerpen voor 2019 hieronder uiteengezet:

 • Projecten ter ondersteuning van de uitvoering van de e-justitie-strategie 2019-2023 en haar actieplan. Aanvragen betreffende projecten op de hoofdlijst van het actieplan van de Raad e-justitie hebben voorrang op andere projecten die in het actieplan zijn aangegeven;
 • Zoek een advocaat
 • Zoek een notaris
 • Zoek een deurwaarder
 • Implementatie van de Europese identificatiecode voor jurisprudentie in jurisprudentie en interconnectie met het e-justitieportaal;
 • Landregisters Interconnection (LRI);
 • European Court Database;
 • Andere e-justitieportaalprojecten met betrekking tot de ontwikkeling van het relevante EU-beleid, zoals de rechten van slachtoffers, verdachten en verdachten in strafprocedures, en projecten die zich in een vergevorderd stadium van ontwikkeling bevinden of reeds op het portaal bestaan op het moment waarop de oproep is gepubliceerd.

Budget

Totaal budget is 2.2 miljoen euro.

Info & contact

Meer informatie over deze oproep kan je terugvinden op de website van de Europese Commissie.

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Europees Justitieprogramma

Inleiding

Het programma Justitie steunt de ontwikkeling van een Europese rechtsruimte door het stimuleren van justitiële samenwerking in burgerlijke en strafzaken.

Welke acties kunnen rekenen op subsidies van het justitieprogramma?

 • Verbetering van de kennis over het Europees recht en beleid
 • Verbetering van de kennis over het Europees recht bij professionals, zoals het materieel recht en het procesrecht
 • Uitvoering en toepassing van instrumenten van de EU in de lidstaten
 • Grensoverschrijdende samenwerking 
 • Verbetering van de samenwerking tussen de rechtsstelsels door grensoverschrijdende ICT-tools

Welke soort acties worden ondersteund?

 • Onderzoeken
 • Opleidingen
 • Acties rond wederzijds leren, samenwerking, bewustmaking en verspreiding

Doelstellingen

 • Justitiële samenwerking in burgerlijke en strafzaken
 • Justitiële opleidingen, o.a. taalopleidingen over juridische terminologie
 • Meer eenvoudige toegang tot de rechter voor iedereen 
 • Justitiële samenwerking en misdaadpreventie rond drugsbeleid

 

Budget

Het totaal budget voor het justitieprogramma bedraagt 377,6 miljoen euro.

Begunstigden

Wie komt in aanmerking voor subsidies uit het justitieprogramma?

 • Niet-commerciële organisaties of openbare organisaties (commerciële organisaties hebben alleen samen met niet-commerciële organisaties of openbare organisaties toegang tot het programma)
 • Internationale organisaties

In welk land moet je operationeel zijn om in aanmerking te komen voor het justitieprogramma?

 • EU-lidstaten
 • Landen van de Europese Vrijhandelsassociatie die partij zijn bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte
 • Begunstigde landen van het Instrument voor Pretoetredingssteun
Lees meer
Volg ons