U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Grants for actions with Member States for capacity building of the alternative dispute resolution bodies for consumer disputes

Deadline

Code

CONS-ADR-202

Inleiding

Het doel van de oproep is om de toegang van consumenten tot alternatieve regelingen voor geschillenbeslechting (ADR) overeenkomstig Richtlijn 2013/11 / EU te vergemakkelijken, onder meer door maatregelen voor kwetsbare consumenten, het opzetten van een netwerk van nationale instanties voor alternatieve geschillenbeslechting en het bevorderen van monitoringactiviteiten op de functioneren en de effectiviteit van mechanismen voor geschillenbeslechting.

De verwachte resultaten zijn dat ADR-organen toegankelijker worden voor de consumenten, ook in de grensoverschrijdende context, en hun operationele capaciteit verbeteren bij het oplossen van consumentengeschillen.

Budget

Het totale voor medefinanciering van de acties uitgetrokken bedrag beloopt 500 000 EUR.

Het maximale cofinancieringspercentage voor elke actie is 50% van de in aanmerking komende kosten, binnen het volgende
plafonds;

  • Voor elk geselecteerd voorstel voor een enkele begunstigde kan de gevraagde minimale subsidie ​​niet zijn lager dan 10 000 EUR, terwijl de maximale aangevraagde subsidie ​​niet hoger mag zijn dan 60 000 EUR.
  • Voor elk geselecteerd voorstel met meerdere begunstigden (ingediend door een consortium van ten minste twee entiteiten), mag de gevraagde minimumsubsidie ​​niet lager zijn dan 20 000 EUR, terwijl deze maximaal is de gevraagde subsidie ​​mag niet meer bedragen dan 60 000 EUR.

Begunstigden

Aanvragers moeten een entiteit zijn die aangegeven is bij de Europese Commissie op basis van de richtlijn omtrent consumentengeschillen.

Info & contact

Meer informatie over deze oproep kan je terugvinden op de website van de Europese Commissie.

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Volg ons