U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Drugs

Deadline

Code

ISFP-2019-AG-DRUGS

Doelstellingen

Activiteiten die gericht zijn op het verbeteren van de samenwerking tussen EU-lidstaten of EU-lidstaten en derde landen langs drugshandelroutes van en naar de EU, met name door ondersteuning van gezamenlijke initiatieven op het gebied van kennis, opsporing, onderzoek en vervolging van drugshandel.

Projectaanvragen moeten ten minste een van de volgende prioriteiten behandelen:

 1. Gezamenlijke opleidingsprogramma's voor wetshandhaving om de capaciteit van de EU om drugshandel te bestrijden e vergroten
 2. Activiteiten gericht op het vergemakkelijken van de uitwisseling van operationele informatie voor capaciteitsopbouw om drugsgerelateerde criminaliteit te voorkomen.
 3. Onderzoek en andere activiteiten gericht op ontmanteling van opslag en productie voorzieningen voor illegale drugs.
   

Budget

€1.500.000

Info & contact

Meer informatie vindt u in het oproepdocument.
Projecten indienen kan via het portaal van de Europese Commissie.

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Europees Justitieprogramma

Inleiding

Het programma Justitie steunt de ontwikkeling van een Europese rechtsruimte door het stimuleren van justitiële samenwerking in burgerlijke en strafzaken.

Welke acties kunnen rekenen op subsidies van het justitieprogramma?

 • Verbetering van de kennis over het Europees recht en beleid
 • Verbetering van de kennis over het Europees recht bij professionals, zoals het materieel recht en het procesrecht
 • Uitvoering en toepassing van instrumenten van de EU in de lidstaten
 • Grensoverschrijdende samenwerking 
 • Verbetering van de samenwerking tussen de rechtsstelsels door grensoverschrijdende ICT-tools

Welke soort acties worden ondersteund?

 • Onderzoeken
 • Opleidingen
 • Acties rond wederzijds leren, samenwerking, bewustmaking en verspreiding

Doelstellingen

 • Justitiële samenwerking in burgerlijke en strafzaken
 • Justitiële opleidingen, o.a. taalopleidingen over juridische terminologie
 • Meer eenvoudige toegang tot de rechter voor iedereen 
 • Justitiële samenwerking en misdaadpreventie rond drugsbeleid

 

Budget

Het totaal budget voor het justitieprogramma bedraagt 377,6 miljoen euro.

Begunstigden

Wie komt in aanmerking voor subsidies uit het justitieprogramma?

 • Niet-commerciële organisaties of openbare organisaties (commerciële organisaties hebben alleen samen met niet-commerciële organisaties of openbare organisaties toegang tot het programma)
 • Internationale organisaties

In welk land moet je operationeel zijn om in aanmerking te komen voor het justitieprogramma?

 • EU-lidstaten
 • Landen van de Europese Vrijhandelsassociatie die partij zijn bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte
 • Begunstigde landen van het Instrument voor Pretoetredingssteun
Lees meer
Volg ons