U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Call for proposals for action grants to promote judicial cooperation in civil and criminal matters

Deadline

Code

JUST-2022-JCOO

Inleiding

Hoewel er een aantal EU instrumenten van kracht zijn die een juridisch kader bieden voor justitiële samenwerking tussen lidstaten, kunnen uit de EU-begroting gefinancierde projecten de toepassing ervan verbeteren, problemen identificeren, contacten vergemakkelijken en in het algemeen de samenwerking tussen de betrokken partijen.
In het digitale tijdperk en tegen de achtergrond van de uitdagingen die door de crisis in COVID-19 aan het licht zijn gekomen, moet de justitiële samenwerking ten volle gebruik maken van elektronische instrumenten en kanalen om te zorgen voor een doeltreffende, snelle, veilige en veerkrachtige communicatie tussen de bevoegde autoriteiten en met de betrokken actoren

Doelstellingen

De financiering in het kader van deze oproep is bedoeld ter ondersteuning van nationale en transnationale projecten die de justitiële samenwerking in burgerlijke en strafzaken bevorderen.

De prioriteiten voor 2022 zijn:

 • justitiële samenwerking in burgerlijke zaken
 • justitiële samenwerking in strafzaken
 • Steun aan de lidstaten voor het opzetten en versterken van nationale netwerken die actief zijn op het gebied van justitiële samenwerking in burgerlijke en in strafzaken

Budget

Indicatief beschikbaar budget: EUR 5 500 000

Info & contact

Meer informatie over deze oproep vind je op het Funding and Tenders portal

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Europees Justitieprogramma

Doelstellingen

De algemene doelstelling van dit programma is om bij te dragen tot de verdere ontwikkeling van een Europese rechtsruimte gebaseerd op de rechtsstaat, wederzijdse erkenning en wederzijds vertrouwen. Het programma wil

 • Juridische samenwerking in burgerlijke- en strafzaken faciliteren en de rule of law promoten
 • Juridische training ondersteunen
 • Toegang tot justitie voor iedereen faciliteren

Het volledige werkprogramma 2021-2022 kan u hier nalezen

Welke soort acties:

Het Justitieprogramma zal volgende acties steunen:

 • Bewustmaking en informatieverspreiding om de kennis van het beleid en recht van de Unie te verbeteren
 • Wederzijdse leerprocessen door uitwisseling van goede praktijken om de kennis en het wederzijds begrip van het civiele en strafrecht en de rechtsstelsels van de lidstaten te versterken.
 • Analyse en monitoring ter verbetering van de kennis van en het inzicht in potentiële belemmeringen die de goede werking van een Europese rechtsruimte kunnen schaden.
 • Opleidingen ter verbetering van de kennis van de justitiële instrumenten, het beleid en het recht van de Unie en haar betreffende jurisprudentie.
 • Ontwikkeling en onderhoud van informatie- en communicatietechnologie (ICT) ter verbetering van de efficiëntie van de justitiële systemen en hun samenwerking.
 • Ontwikkeling van de capaciteit van belangrijke Europese netwerken en Europese justitiële netwerken, inclusief krachtens het Unierecht opgerichte netwerken.
 • Bevordering van de kennis van het programma en van de verspreiding en overdraagbaarheid van de resultaten ervan en bevordering van de bewustmaking van burgers, onder meer door het opzetten en ondersteunen van programmabureaus/een netwerk van nationale contactpunten.

Budget

Budget 2021-2027: 305 miljoen euro

Synergieën

Synergieën zijn mogelijk met de volgende programma's:

 • Citizens, Equality, Rights and Values Programma (CERV)
 • Internationale organisaties
 • kmo's
 • Koepelorganisaties
 • Lokale overheden
 • Ngo's
 • Non-profit organisaties
 • Onderzoeksinstellingen
 • Private ondernemingen
 • Publieke ondernemingen
 • Regionale of bovenlokale overheden
 • Scholen
 • Universiteiten/hogescholen

Thema('s)

Justitie en burgerschap

Info & contact

Contact Europese Commissie
E. EC-JUSTICECALLS@ec.europa.eu

Lees meer
Volg ons