U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Home > Eu algemeen > Jouw stem in europa > Eu nieuws >

Jouw stem in Europa: voedselveiligheid

14 februari 2019 - door Stagiair

De Europese Unie organiseert een openbare raadpleging omtrent regelgeving inzake voedselveiligheid en Food contact materials.

Food contact materials (MFC's) zijn alle materialen die in contact komen met voedsel. Dit betreft alledaagse artikelen zoals keuken- en tafelgerei of verpakkingen die worden gebruikt in de professionele productie, bereiding, opslag en distributie van levensmiddelen.

Jouw stem in Europa: voedselveiligheid

De MFC- verordening bepaalt dat deze materialen hun componenten niet in levensmiddelen mogen onderbrengen in hoeveelheden die de gezondheid van de mens in gevaar zouden kunnen brengen.

De belangrijkste doelstellingen van de wetgeving zijn:

1. De basis leggen voor het waarborgen van een hoog niveau van bescherming van de gezondheid van de mens en de belangen van de consument.

2. Zorgen voor de doeltreffende werking van de interne markt.

De verordening vormt een aanvulling op andere EU - wetgeving met betrekking tot de veiligheid van chemische stoffen zoals REACH, evenals andere wetgeving inzake de veiligheid van de voedselketen, met inbegrip van de algemene levensmiddelenwetgeving.

Het doel van deze evaluatie is om te beoordelen of het huidige EU-wetgevingskader voor MFC's geschikt is voor het beoogde doel. De evaluatie heeft betrekking op de werking van de MFC-verordening in zijn geheel en de regels en instrumenten waarin deze wetgeving voorziet, zoals specifieke uitvoeringsmaatregelen. Het zal ook de situatie onderzoeken die betrekking heeft op materialen waarvoor er geen EU-maatregelen zijn en die onderworpen zijn aan nationale maatregelen.

Tot 6 mei kan je een vragenlijst invullen over het bestaande beleid.

Meer informatie over de openbare raadpleging, vind je hier.

Maak een account aan

Volg ons