U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Home > eu algemeen > jouw stem in europa > eu nieuws >

Jouw stem in Europa: strategie voor duurzame en slimme mobiliteit

03 juli 2020 - door Simon De Wachter

De Europese Commissie lanceerde een openbare raadpleging over de strategie voor duurzame en slimme mobiliteit, die in het najaar van 2020 verwacht wordt.

Geef tot en met 23 september jouw mening over de strategie!

 

Jouw stem in Europa: strategie voor duurzame en slimme mobiliteit

Strategie voor duurzame en slimme mobiliteit

De Europese Green Deal bevat de doelstelling om de broeikasgasemissies gerelateerd aan transport tegen 2050 met 90% te verminderen. De Europese Commissie heeft de intentie om een alomvattende strategie voor duurzame en slimme mobiliteit te ontwikkelen om deze doelstelling te halen en ervoor te zorgen dat de vervoerssector in de EU geschikt is voor een schone, digitale en moderne economie.

De doelstellingen zijn onder meer:

  • het aantal zero-emissievoertuigen vergroten
  • beschikbaar stellen van duurzame alternatieve oplossingen voor burgers en bedrijven
  • ondersteuning van digitalisering en automatisering
  • connectiviteit en toegang verbeteren

Rekening houdend met de impact van de COVID-19-pandemie op de sector, zal de strategie de weg effenen voor de sector in de richting van duurzame en digitale transities, een veerkrachtig en crisisbestendig transportsysteem voor de komende generaties bouwen en de ambitie waarmaken uiteengezet in de communicaties van de European Green Deal en Europe Fit for the Digital Age.

Openbare raadpleging

In dit verband tracht de openbare raadpleging de standpunten van burgers en belanghebbenden over de elementen van de strategie te verzamelen. In deze vragenlijst wordt ook onderzocht hoe het huidige kader dat in het Witboek van 2011 is uiteengezet, tot dusver heeft opgeleverd.

Alle burgers en organisaties zijn welkom om bij te dragen aan deze consultatie. Mogelijk hebben de volgende partijen hier een specifiek belang bij:

  • nationale, regionale en lokale besturen
  • andere actoren in de publieke sector
  • organisaties die de sociale partners, het maatschappelijk middenveld, consumenten en passagiers vertegenwoordigen en ngo's die zich met name bezighouden met mobiliteit, toegankelijkheid en het milieu
  • actoren uit de particuliere sector (en hun verenigingen)
  • onderzoeks-, wetenschaps-, onderwijs- en opleidingsinstellingen en -organisaties.

U kunt hieraan bijdragen door tot en met 23 september de online vragenlijst in te vullen. Als u de online vragenlijst niet kunt gebruiken, neem dan contact met MOVE-MOBILITY-STRATEGY@ec.europa.eu.

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Volg ons