U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Home > eu algemeen > jouw stem in europa > eu nieuws >

Jouw stem in Europa: single window voor douane

04 november 2020 - door Veronique Vennekens

Dit voorstel biedt een kader voor douane-éénloketservices (single window) in de EU. Het heeft betrekking op de uitwisseling van informatie tussen nationale douanediensten en EU-systemen voor het beheer van certificaten, vergunningen of vergunningen die vereist zijn voor grensoverschrijdend goederenverkeer in verschillende gebieden, zoals veterinair, fytosanitair, milieu, landbouw, enz.

De Europese Commissie heeft het voorstel gelanceerd en geeft stakeholders nu tot 30 december 2020 de tijd om feedback te geven op het voorstel.

Jouw stem in Europa: single window voor douane

Momenteel zijn bij de formaliteiten aan de buitengrenzen van de EU vaak veel verschillende autoriteiten betrokken die verantwoordelijk zijn voor verschillende beleidsterreinen, zoals gezondheid en veiligheid, milieu, landbouw, visserij, cultureel erfgoed en markttoezicht en productconformiteit. Als gevolg hiervan moeten bedrijven informatie indienen bij verschillende autoriteiten, elk met hun eigen portal en procedures. Dit is omslachtig en tijdrovend voor ondernemers en vermindert het vermogen van autoriteiten om gezamenlijk op te treden bij het bestrijden van risico's.

Dit voorstel is de eerste stap in het creëren van een digitaal kader voor nauwere samenwerking tussen alle grensautoriteiten via één enkel loket. Dankzij het éénloketsysteem kunnen bedrijven en handelaren gegevens verstrekken op één portaal in een individuele lidstaat, waardoor dubbel werk, tijd en kosten worden verminderd. Douane en andere autoriteiten zullen deze gegevens dan gezamenlijk kunnen gebruiken, waardoor een volledig gecoördineerde aanpak van de inklaring van goederen mogelijk is en een duidelijker overzicht op EU-niveau van de goederen die de EU binnenkomen of verlaten.

Raadpleeg het volledige voorstel hier.

Geef hier tot 30 december 2020 feedback over het voorstel.

Maak een account aan

Volg ons