U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Home > eu algemeen > jouw stem in europa > eu nieuws >

Jouw stem in Europa: openbare raadpleging over 3 belangrijke milieudossiers

09 november 2020 - door Celeste Wezenbeek

De Europese Commissie onderneemt verdere stappen om de European Green Deal uit te voeren. Dit doet ze met de lancering van openbare raadplegingen over de Inception Impact Assessments (roadmaps) voor drie belangrijke milieudossiers. 

  • De nieuwe EU-bosstrategie
  • Bescherming van de biodiversiteit: doelstellingen voor natuurherstel van de EU-biodiversiteitsstrategie
  • Nieuwe bodemstrategie van de EU
Jouw stem in Europa: openbare raadpleging over 3 belangrijke milieudossiers

De nieuwe EU-bosstrategie

Binnen de Europese Green Deal heeft de Commissie een nieuwe EU-strategie voor de bossen aangekondigd die op haar biodiversiteitsstrategie voortbouwt, de hele bosbouwcyclus bestrijkt en de vele door bossen geleverde diensten ondersteunt. De strategie moet bijdragen tot gezonde en veerkrachtige bossen die bijdragen tot de biodiversiteit, de klimaatdoelstellingen en een veilig inkomen, en die een circulaire bio-economie ondersteunen. De focus zal liggen op de bescherming, het herstel en het duurzaam beheer van bossen in de EU en, voor zover nog niet elders geregeld, bossen wereldwijd.

Geef hier je feedback tot 4 december. 

Bescherming van de biodiversiteit: doelstellingen voor natuurherstel van de EU-biodiversiteitsstrategie

De biodiversiteit, waarvan we allemaal afhankelijk zijn, vermindert in een ongekend tempo. Dit initiatief is een van de belangrijkste elementen van de EU-biodiversiteitsstrategie voor 2030. Het betreft een voorstel voor bindende doelstellingen voor natuurherstel met bijbehorende effectbeoordeling. Dit moet bijdragen tot de realisatie van het algemene doel van de biodiversiteitsstrategie voor 2030: herstel van de biodiversiteit in Europa.

Geef hier je feedback tot 2 december. 

Nieuwe bodemstrategie van de EU

Een gezonde bodem is onmisbaar om de klimaat- en biodiversiteitsdoelstellingen van de Europese Green Deal te halen.

Als onderdeel van de EU-biodiversiteitsstrategie voor 2030 wordt met dit nieuwe initiatief de huidige strategie aangepast om bodemdegradatie tegen te gaan en de bestaande bodemrijkdommen te beschermen ("neutraliteit qua bodemdegradatie”).

De doelstellingen zijn:

  • de vruchtbaarheid van de bodem beschermen

  • erosie en bodemafdekking terugdringen

  • de hoeveelheid organisch materiaal verhogen

  • verontreinigde locaties in kaart brengen

  • aangetaste bodem herstellen

  • definiëren wat een "goede ecologische toestand” van de bodem is.


Geef hier je feedback tot 10 december.

Maak een account aan

Volg ons