U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Home > Eu algemeen > Jouw stem in europa > Eu nieuws >

Jouw stem in Europa: ontbossing en aantasting van bossen

16 januari 2019 - door Melanie De Caluwé

De Europese Unie organiseert een openbare raadpleging omtrent initiatieven om ontbossing en aantasting van bossen tegen te gaan. 

Ontbossing en de wereldwijde aantasting van bosgrond is een actueel probleem. Vooral in de tropen is dit fenomeen frappant. Aangezien de EU een belangrijke importeur is van landbouwgrondstofffen, wil de Unie het treffen van maatregelen opvoeren om ontbossing en bosdegradatie op een alomvattende en samenhangende wijze aan te pakken. De EU wil de samenhang tussen haar instrumenten en de beleidslijnen vergroten door de samenwerking tussen de verschillende beleidsdomeinen te benutten én door overwegingen omtrent ontbossing beter te integreren in de beleidslijnen. 

Jouw stem in Europa: ontbossing en aantasting van bossen

Daarom wordt er een openbare raadpleging georganiseerd, zodanig dat belanghebbenden hun mening kunnen uiten en informatie kunnen delen over die bestaande beleidslijnen omtrent. De EU en haar lidstaten hopen zo hun maatregelen te verscherpen en de samenwerking, uitwisseling van praktische ideeën en het algemene bewustzijn over dit thema te bevorderen. 

Tot 25 februari kan je een vragenlijst invullen over het bestaande beleid.

Aan bedrijven wordt wel gevraagd om zich in te schrijven in het transparantieregister van de EU voor zij de raadpleging invullen. 

Meer informatie over de openbare raadpleging, vind je hier.

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Volg ons