U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Home > eu algemeen > jouw stem in europa > eu nieuws >

Jouw stem in Europa: Handel - dwingende maatregelen niet-EU-landen tegengaan

24 maart 2021 - door Veronique Vennekens

Het initiatief moet een mechanisme in het leven roepen waarmee de EU zich kan verzetten tegen praktijken van niet-EU-landen die de EU of EU-lidstaten onder druk proberen te zetten om bepaalde beleidsmaatregelen te nemen of juist in te trekken. Het doel is dergelijke dwangmaatregelen, met inachtneming van het internationaal recht, te ontmoedigen of tegen te gaan.

Je kan tot 15 juni 2021 deelnemen aan een openbare consultatie over dit initiatief.

Doel van de raadpleging is informatie en standpunten te verzamelen over bestaande en potentiële dwangpraktijken van niet-EU-landen en de gevolgen daarvan voor de economische en geopolitieke belangen van de EU en haar lidstaten. Ook wordt gevraagd naar standpunten over de mogelijke beleidsmaatregelen en de te verwachten gevolgen daarvan. De Commissie zal de bijdragen gebruiken bij de voorbereiding van haar beleid.

Jouw stem in Europa: Handel - dwingende maatregelen niet-EU-landen tegengaan

Doelgroep

De openbare raadpleging staat open voor alle personen en organisaties (zowel binnen als buiten de EU). Voor de volgende groepen belanghebbenden kan deelname zeer interessant zijn:

  • Bedrijven in de EU en verenigingen, vertegenwoordigingen en organisaties van deze bedrijven, met name die welke buiten de EU actief zijn, alsook overheden van EU-lidstaten.
  • Onderzoeks- en academische instellingen, denktanks, adviesbureaus en niet-gouvernementele organisaties en platforms kunnen ook een bijdrage leveren, vooral wat het identificeren en onderzoeken van het probleem van dwang betreft.
  • Tot slot kunnen overheden en bedrijven van buiten de EU, alsook internationale instellingen en organen, belang hebben bij het leveren van bijdragen.

Hoe kan ik deelnemen?

Je kan tot 15 juni 2021 deelnemen aan een openbare consultatie over dit initiatief door de vragenlijst in te vullen.

Maak een account aan

Volg ons