U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Home > eu algemeen > jouw stem in europa > eu nieuws >

Jouw stem in Europa: carbon border adjustment mechanism

23 juli 2020 - door Veronique Vennekens

De Europese Green Deal benadrukte dat "als de verschillen in ambitieniveaus wereldwijd aanhouden, naarmate de EU haar klimaatambitie vergroot, de Commissie een mechanisme voor aanpassing van de koolstofgrenzen voor geselecteerde sectoren zal voorstellen om het risico op koolstoflekkage te verminderen". Risico op koolstoflekkage betekent dat ofwel de productie wordt overgebracht van de EU naar andere landen met een lagere ambitie voor emissiereductie, ofwel dat EU-producten worden vervangen door meer koolstofintensieve invoer. Als dit risico zich voordoet, zal er geen reductie van de mondiale uitstoot zijn, wat de inspanningen van de EU en haar industrieën om de mondiale klimaatdoelstellingen van de Parijs akkoord te halen, zal frustreren.

Daarom kan je nu tot 28 oktober deelnemen aan een openbare consultatie over het Carbon Border Adjustment Mechanism. Deelnemen kan via de website van de Europese Commissie.

Jouw stem in Europa: carbon border adjustment mechanism

Een Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) zou ervoor zorgen dat de prijs van de invoer hun koolstofgehalte nauwkeuriger weergeeft. Deze maatregel zal worden ontworpen om te voldoen aan de regels van de Wereldhandelsorganisatie en andere internationale verplichtingen van de EU. Deze maatregel zou een alternatief zijn voor de huidige kosteloze toewijzing van emissierechten of compensatie voor de stijging van de elektriciteitskosten die het risico op koolstoflekkage aanpakken, vanwege de koolstofprijsstelling in het EU-emissiehandelssysteem (ETS).

In dit verband en in overeenstemming met de beginselen van betere regelgeving heeft de Commissie besloten een openbare raadpleging te houden om de standpunten van de belanghebbenden over het koolstofgrensaanpassingsmechanisme te verzamelen.

Iedereen kan deelnemen aan de openbare consultatie tot 28 oktober 2020. Deelnemen kan via de website van de Europese Commissie.

Maak een account aan

Volg ons