U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Home > Eu algemeen > Eu uitbreiding buitenlandse acties > Calls >

Samenwerkingsprojecten met de Westelijke Balkanlanden

Deadline

Code

EACEA 39/2019

Inleiding

Deze oproep wordt volledig gefinancierd door het 'Instrument for Pre-accession Assistance (IPA II)' om de kandidaat-toetredingslanden uit de Westelijke Balkan (Albanië, Bosnië en Herzegovina, Montenegro, Noord-Macedonië en Servië) voor te bereiden op een Europees lidmaatschap.

Doelstellingen

Met deze oproep wil Europa gericht de internationale samenwerking met organisaties uit de buurlanden Bosnië en Herzegovina, Servië, Noord-Macedonië, Montenegro en Albanië bevorderen en ondersteunen. 

Naast de algemene aandacht voor gendergelijkheid en een evenwichtige tewerkstelling van mannen en vrouwen in de culturele en creatieve sectoren, telt deze steunmaatregel 3 prioriteiten waaruit mag gekozen worden, namelijk:

 1. capacity building van de culturele en creatieve sectoren
 2. circulatie van creaties en mobiliteit van kunstenaars uit de betreffende landen in de EU-lidstaten
 3. interculturele en interreligieuze dialoog tussen de Westelijke Balkanlanden en EU-lidstaten

De uiterste indieningsdatum van projectvoorstellen is gepland in de maand maart 2020, met start van de projecten voorzien vanaf september 2020.

Budget

Deelname van minimaal 5 culturele en creatieve organisaties per project is vereist, waarvan minimaal 2 organisaties gevestigd zijn in de Westelijke Balkanlanden en minimaal 2 in de EU-lidstaten. De 5de organisatie is vrij te bepalen. De Europese steun bedraagt minimaal 100.000 en maximaal 500.000 euro, zijnde een maximale subsidie van 85% van de totaal gewettigde projectkosten. Naar verwachting kunnen een 25-tal projecten worden geselecteerd. 

Begunstigden

 • Organisaties met een publiek-of privaatrechtelijk statuut, waaronder ook overheden, universiteiten en commerciële organisaties.
 • Een partnerschap van  minstens 5 deelnemende landen is vereist, waarvan:
  • minimum 2 organisaties uit 2 verschillende Westelijke Balkanlanden (Albanië, Bosnië en Herzegovina. Montenegro, Noord-Macedonië en Servië) en
  • minimum 2 organisaties uit 2 verschillende Europese lidstaten
  • de andere partner(s) is/zijn vrij te kiezen
 • De projectleider (organisatie) moet minimaal 2 jaar officieel bestaan.

Info & contact

Meer informatie kan je terugvinden op de website van de Europese Commissie.

Vragen?

Neem contact op met Creative Europe Flanders: Gudrun Heymans
E: Gudrun.Heymans@vlaanderen.be of creativeeuropeculture@vlaanderen.be
T: +32 2 553 06 59

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Creative Europe

Creative Europe bestaat uit verschillende onderdelen:

Subprogramma Cultuur

Via Europese samenwerkingsprojecten, literaire vertalingen, Europese netwerken en Europese platforms zet Europa in op:

 • Het versterken van kennis, vaardigheden en professionele kansen van de culturele en creatieve sectoren om transnationaal en transsectoraal te werken
 • Het bevorderen van de mobiliteit van culturele en creatieve sectoren
 • De circulatie van creaties en kunstwerken met het oog op een groter publieksbereik

subprogramma MEDIA

Versterkt de Europese audiovisuele sector om transnationaal actief te zijn door het:

 • Bevorderen van vaardigheden van audiovisuele beroepsbeoefenaars en het ontwikkelen van netwerken
 • Verspreiden van audiovisuele werken in en buiten de EU 
 • Aanmoedigen van business-to-businessuitwisselingen

en versterkt transnationale verspreiding door het:

 • Verspreiden via transnationale branding en vertoning van audiovisuele werken in bioscopen
 • Ondersteunen van publieksontwikkeling door promotie, evenementen, filmgeletterdheid en festivals 
 • Bevorderen van nieuwe manieren van distributie

Crosssectoraal onderdeel

 • De garantiefaciliteit bevordert via bankleningen de toegang tot financiering voor kmo's en micro-, kleine en middelgrote organisaties in de culturele en creatieve sectoren
 • De transnationale samenwerking ondersteunt de uitwisseling van ervaring en kennis over nieuwe bedrijfs- en beheersmodellen peer learning, netwerken en de verzameling en analyse van gegevens
 • De Creative Europe-Desks verlenen informatie over het Creative Europe-programma en begeleiden bij de steunaanvraag

Doelstellingen

Creative Europe heeft 2 belangrijke doelstellingen:

 • Het beschermt, ontwikkelt en bevordert de Europese culturele en taalkundige diversiteit, en de kennis van en interesse voor het culturele erfgoed van Europa
 • Het versterkt het concurrentievermogen van de Europese culturele en creatieve sectoren

Budget

Het Creative Europe programma kan beroep doen op 1463 miljoen euro van de Europese begroting.

 • minstens 56% voor het subprogramma MEDIA
 • minstens 31% voor het subprogramma Cultuur
 • maximaal 13% voor het sectoroverschrijdende deel

Begunstigden

Wie maakt kans op subsidies van het Creative Europe programma?

 • alle culturele en/of creatieve juridische entiteiten. De voorwaarden worden verder gespecificeerd per steunmaatregel.

Welke landen komen in aanmerking voor subsidies uit het Creative Europe programma?

 • EU-lidstaten
 • Landen van Europese Vrijhandelsassociatie die deelnemen aan de Europese Economische Ruimte
 • Kandidaat-lidstaten, potentiële en toetredende landen
 • Zwitserland, op voorwaarde dat het een cultureel samenwerkingsakkoord sloot met de Europese Commissie 
 • Landen van het Europese nabuurschapsbeleid

Info & contact

Creative Europe MEDIA Desk Vlaanderen
creativeeuropemedia@vlaanderen.be
Frank Herman: frank.herman@vlaanderen.be 
T 0496 54 74 34 of 02 553 41 68.
www.creativeeurope.be

Creative Europe Culture Desk Vlaanderen
Gudrun Heymans
creativeeuropeculture@vlaanderen.be  
T 02 553 06 59
www.creativeeurope.be

Meer lezen
http://eacea.ec.europa.eu/creative-europe_en

Lees meer
Volg ons