U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Home > eu algemeen > eu nieuws >

Project Limburg krijgt verder vorm

14 februari 2020 - door Jan Noelmans

Afgelopen dinsdag vond de startvergadering plaats van de Limburgse EU-kerngroep. Die kerngroep bestaat uit steden en stakeholders met een provinciebrede werking en zal mee de inhoudelijke focus bepalen van het project.

 

Project Limburg krijgt verder vorm

Om Limburgse stakeholders en gemeenten beter zicht te doen krijgen op de Europese financieringsopportuniteiten en beleidsontwikkelingen sloot de provincie Limburg vorig jaar een partnerschap met VLEVA. Het gaat om een uniek project waarin Limburg als eerste provincie een structurele samenwerking met VLEVA op poten zet. 

Om de informatiedoorstroming van Europees nieuws in lijn te brengen met de Limburgse behoeften werd overgegaan tot de oprichting van een EU-kerngroep. Die kerngroep bestaat uit steden en stakeholders met een provinciebrede werking en zal mee de inhoudelijke focus bepalen.

Afgelopen dinsdag werd deze kerngroep geïnstalleerd op het provinciehuis. Gedeputeerde van Economie en Europese Aangelegenheden Tom Vandeput, VLEVA-directeur Jan Buysse, provinciaal directeur Ondernemen Bruno Bamps en Liaison Officer Jan Noelmans gaven daarbij de nodige toelichting.

Het partnerschap tussen Limburg en VLEVA werd bezegeld met de aanstelling van Jan Noelmans enkele maanden terug. Hij vervult een brugfunctie tussen de provincie en de Limburgse stakeholders en het Europese beleidsniveau. 

Daarnaast zal ook op korte termijn een EU-platform worden opgericht dat andere Limburgse gemeenten en geïnteresseerde actoren betrekt in dit verhaal. Zij zullen ook beroep kunnen doen op de VLEVA-expertise en informatiedoorstroming. 

Aan de kerngroep werd ook een charter over de samenwerking voorgesteld. Daarnaast zullen de leden ook een nulmeting inzake EU-kennis en behoeften vervolledigen en hun individuele prioriteiten aangeven in de komende weken. 

De kerngroep is samengesteld uit Limburgse actoren met een provinciebrede werking, actief in de beleidsvelden economie en onderwijs en opleiding. Het gaat om LRM, POM Limburg, Voka, VKW, Unizo, Boerenbond, Agoria, Confederatie Bouw Limburg, Toerisme Limburg, UHasselt, PXL, UCLL, Syntra, VDAB.

Daarnaast maken ook de steden Hasselt, Genk, Sint-Truiden, Tongeren, Bilzen, Maasmechelen, Maaseik, Bree, Pelt, Lommel, Beringen, Leopoldsburg en aanverwante actoren als de Vlaamse Vereniging voor Steden en Gemeenten (VVSG), NUHMA en S-Lim maken deel uit van de groep. 

Maak een account aan

Volg ons