U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Home > Eu algemeen > Eu nieuws >

Eurobarometer: toegenomen waardering bij de Belgen voor de Europese Unie.

17 oktober 2018 - door Nand De Klerck

Volgens de laatste Eurobarometer van het parlement, afgenomen in september en gepubliceerd op woensdag 17 oktober 2018, is er een toegenomen waardering bij de Belgen voor de Europese Unie.

De Eurobarometer peilt naar attitudes van de Europese burgers met betrekking tot de Europese Unie. Volgens de laatste cijfers blijkt dat 75% van de Belgen lidmaatschap van de Europese Unie als voordelig zien. Voor de gehele Europese unie ligt dat cijfer op 68%. Dit is de hoogst gemeten score sinds 1983.

Eurobarometer: toegenomen waardering bij de Belgen voor de Europese Unie.

71% van de Belgen beschouwt het Belgisch lidmaatschap van de Europese Unie als positief. Dit is 4% meer dan de meting in april 2018 (67%). Op Europees niveau ligt dit cijfer met 62% iets lager, maar is nog steeds het hoogste cijfer sinds de pieknotering, die gemeten werd tussen de val van de Berlijnse muur in 1989 en het Verdrag van Maastricht in 1992.

Meer steun voor de Europese Unie: een gevolg van de moeizame Brexit-onderhandelingen

Bijna alle resultaten omtrent de steun voor de EU in deze meting, afgenomen in september 2018, tonen een significante stijging in de periode na het Brexit referendum van 2016. Dit doet vermoeden dat er een groeiende bezorgdheid bestaat in Europa over de impact van de Brexit. Als gevolg van de moeizame gesprekken is er een grotere waardering voor lidmaatschap van de Europese Unie.

Een meerderheid van de ondervraagde Belgen (53%) denkt dat de Brexit negatieve gevolgen met zich zal meebrengen voor de toekomst van de Europese Unie. Ook op Europees niveau werd hetzelfde cijfer gemeten.

Meer dan twee op drie Belgen (63%) zijn tevreden over het democratisch gehalte van de EU

De meest recente cijfers van de Eurobarometer tonen een groeiende tevredenheid bij de Belgische burger over het democratisch gehalte van de EU. Met 63% ligt dit hoger dan het Europees gemiddelde (49%) en vormt dit een stijging van 2 punten tegenover de vorige meting, in april 2018.

Daartegenover staat dat slechts een kleine meerderheid van de Belgische bevolking (54%, tegenover 48% in Europa) denkt dat zijn of haar stem meetelt in de EU. Dit is een daling met 5 punten tegenover de vorige meting, in april van dit jaar.

Hoewel steun voor de Europese Unie in het algemeen is toegenomen, blijkt ook dat ongeveer de helft van de Europese burgers niet tevreden is met de richting die de EU uitgaat.

De strijd tegen terrorisme vormt een prioriteit voor de aankomende Europese verkiezingen

Er werd ook gepeild naar specifieke thema’s die de deelnemers van deze laatste Eurobarometer graag op de agenda zien staan, in aanloop naar de campagne voor de Europese verkiezingen van mei 2019. Daaruit blijkt dat de Belgische bevolking de strijd tegen het terrorisme als een prioriteit ziet (53%), met immigratie en het tegengaan van de klimaatopwarming en de bescherming van het milieu op een gedeelde tweede plaats (47%). De bestrijding van de jeugdwerkloosheid en economische groei volgen op de derde plaats (46%). Dit laatste thema kende een groei van 8 punten tegenover de vorige meting in april, terwijl de top twee stabiel bleef.

Op Europees niveau is er verschil: immigratie vormt voor een meerderheid van de Europeanen de grootste bezorgdheid (50%), gevolgd door de staat van de economie (47%), de strijd tegen de jeugdwerkloosheid (47%) en pas op de vierde plaats de strijd tegen het terrorisme.

Meer dan de helft van de Belgen weet wanneer de volgende Europese verkiezingen worden gehouden

56% van de Belgen (tegenover 41% van de Europeanen) weet dat de volgende Europese verkiezingen in België plaatsvinden op 26 mei 2019. Hoewel op dezelfde dag ook federale en regionale verkiezingen plaatsvinden, is bijna één derde (29%) van de deelnemende Belgen hiervan niet op de hoogte (tegenover 15% in Europa).

70% van de Belgen ziet graag een grotere rol weggelegd voor het Europees Parlement

Wat betreft de rol van het Europees Parlement binnen de Europese Unie, wenst 70% van de Belgische bevolking dat die belangrijker wordt (tegenover 48% in Europa). Dit is een stijging van 7 punten tegenover de vorige meting. Daartegenover staat dat 23% van de Belgen voor het parlement graag een mindere rol ziet.

De publieke opinie blijft ook redelijk stabiel met betrekking tot de rol van de EU in het geheel: 70% van de Belgen wil de unie in de toekomst graag een belangrijkere rol zien spelen, tegenover 27% die het omgekeerde wenst.

Over de peiling :

De bevraging voor deze Eurobarometer vond plaats tussen 8 en 26 september 2018. 27 601 Europeanen (vanaf 16 jaar en ouder) werden daarbij persoonlijk ondervraagd door Kantar Public, in alle 28 lidstaten.

Maak een account aan

Volg ons