U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Europese Commissie stelt toerisme- en transportpakket voor

14 mei 2020 - door Maarten Libeer

De toerisme - en transportsectoren lijden zwaar onder de coronacrisis. Daarom presenteert de Europese Commissie een pakket dat het opheffen van reisbeperkingen moet begeleiden. Het pakket bevat richtlijnen en aanbevelingen die lidstaten moeten helpen om de sectoren terug in beweging te brengen.

Het pakket bestaat uit een overkoepelende strategie, en 4 andere onderdelen

Europese Commissie stelt toerisme- en transportpakket voor

Toeristische activiteiten veilig hervatten 

Om ervoor te zorgen dat toeristische activiteiten veilig hervat kunnen worden, voorziet de Commissie enkele richtlijnen en criteria. Die zijn gericht naar enerzijds overheden, en anderzijds de toeristische sector. Op die manier hoopt de Commissie te vermijden dat de belangrijke zomermaanden verloren gaan voor de toeristische sector.

Criteria voor overheden

Vooraleer lidstaten beslissen de lockdownmaatregelen af te bouwen en toerisme terug toe te staan, moeten ze aan volgende criteria voldoen:

 1. De verspreiding van het virus in de lidstaat is sterk gedaald en gestabiliseerd.
 2. Er is voldoende capaciteit voorzien in gezondheidszorg, ook voor extra toeristen.
 3. De lidstaat heeft een monitoringsysteem voorhanden. Dat systeem monitort zowel de capaciteit van het gezondheidssysteem, als het verspreidingsrisico van het virus.
 4. Er is voldoende testcapaciteit voorzien.
 5. De lidstaat heeft een systeem van contact tracing voorzien.
 6. Er zijn systemen voorzien voor coördinatie en communicatie tussen de overheid en de toerisme sector.

Richtlijnen voor horeca

Daarnaast moeten er in de horeca ook de nodige veiligheidsprotocollen voorzien worden. Ook daarvoor heeft de Commissie ook enkele richtlijnen opgesteld. Die moeten het risico op infectie voor zowel gasten als personeel minimaliseren, aangezien hun gezondheid prioritair is. De Commissie raadt aan zo weinig mogelijk personeel tegelijk aanwezig te hebben op de vloer. Bovendien moet het personeel opgeleid worden in corona-preventie.

De Commissie voorziet daarnaast verschillende distancing (minstens 1,5 meter) en hygiëne regels (ventilatie, regelmatige ontsmetting, mondmaskers,…). Zeker op plaatsen waar mensen langer dan 15 minuten samen zijn, zoals restaurants en lobbies, wordt gevraagd de nodige maatregelen te nemen zodat afstand gegarandeerd wordt. Wanneer dat niet kan, zijn extra maskers en plastieken panelen een optie.

De horecagelegenheden worden gevraagd al deze informatie duidelijk te voorzien voor alle gasten. In het geval van een besmetting, zowel bij gasten als bij personeel, is er best een actieplan voorhanden.

De volledige lijst met criteria en richtlijnen kan je hier terugvinden.


Maatregelen voor transport 

Herstel transportdiensten 

De Europese Commissie heeft richtlijnen gepubliceerd voor de veilige en graduele heropstart van passagierstransport. In deze richtlijnen staat een reeks aanbevelingen die de transportdiensten best in acht nemen, waaronder:

 • Het vermijden van contact tussen passagiers en transportwerkers, en passagiers onderling
 • Het behoud van afstand tussen passagiers
 • Het gebruik van persoonlijke bescherming zoals mondmaskers
 • Protocols in geval dat passagiers symptomen van corona vertonen
 • Advies om tickets online te kopen
 • De opschorting van het verkoop van voedsel
 • Regelmatige verluchting, schoonmaak en desinfectering van het voertuig

Daarnaast geeft het document ook afzonderlijke aanbevelingen voor elke vorm van transport: luchtvaart, spoorvervoer, wegvervoer (waaronder bussen en taxi’s), scheepvaart en stedelijk vervoer. De lidstaten moeten ook de connecties tussen de verschillende vervoersmodi goed coördineren.

Lees hier de richtlijnen van de Europese Commissie. 

Vouchers als alternatief voor terugbetaling tickets 

Volgens de Europese regelgeving over passagiersrechten, kunnen reizigers kiezen tussen vouchers of terugbetaling in cash voor geannuleerde vervoerstickets of reispakketten. De aanbeveling van de Commissie bevestigt deze rechten, maar wil er ook voor zorgen dat vouchers een aantrekkelijk alternatief voor terugbetaling worden. 

De Commissie wil met andere woorden de consument aanmoedigen om vouchers te accepteren als terugbetaling, maar niet verplichten. Dat zou de reisoperatoren ten goede komen, die financieel zwaar geraakt worden door de crisis.

De aanbeveling geeft enkele minimumvoorwaarden om deze vouchers aantrekkelijker te maken:

 • Bescherming tegen onmacht van de uitgever om terug te betalen
 • Een geldigheidsduur van minstens 1 jaar
 • Mogelijkheid tot terugbetaling na maximaal 1 jaar indien niet ingewisseld
 • Flexibiliteit voor passagiers
 • Verzekering van minstens dezelfde kwaliteit als de geannuleerde reis
 • Mogelijkheid om de voucher over te dragen naar een andere reiziger

Lees de volledige aanbeveling hier. 


De Europese binnen - en buitengrenzen 

De Europese binnengrenzen

Na de abrupte en ongecoördineerde sluitingen van de Europese binnengrenzen, wil de Europese Commissie de heropening wel coördineren. Een mededeling moet hierbij helpen om de lidstaten te begeleiden bij een gefaseerde opheffing van de grenscontroles tussen lidstaten. 

Het doel van deze mededeling is de lidstaten te verzoeken een proces van heropening van het onbeperkte grensoverschrijdende verkeer binnen de Unie op gang te brengen. Drie criteria moeten in acht genomen worden: 

 1. Binnen de EU moeten de reisbeperkingen eerst worden opgeheven in gebieden met een vergelijkbare epidemiologische situatie en waar voldoende capaciteit aanwezig is op vlak van ziekenhuizen en testcapaciteit

 2. Het vermogen om ervoor te zorgen dat maatregelen die het virus tegengaan, gedurende de hele reis kunnen worden gevolgd. Als dit niet lukt, moeten extra waarborgen worden ingebouwd.

 1. De getroffen beperkingen moeten doeltreffend en evenredig zijn en niet verder gaan dan wat nodig is om de pandemie in te dammen en de volksgezondheid te beschermen, met inbegrip van het effect op de grensoverschrijdende arbeidsmobiliteit en de handel. 

Ook een te snelle of ongecoördineerde opheffing van de maatregelen, zonder passende monitoring en capaciteit van de gezondheidsstelsels, is niet gewenst. Dit kan immers leiden tot een plotselinge heropleving van de verspreiding van het virus. Daarom moet dit proces gefaseerd verlopen

 • Fase 0: Huidige situatie
  Het doel is de huidige maatregelen te versoepelen door bijvoorbeeld het leven van grensarbeiders, seizoenarbeiders of werknemers die naar een andere lidstaat moeten reizen te vergemakkelijken.

 • Fase 1: Naar het herstel van het vrije verkeer door een gedeeltelijke opheffing van de beperkingen en controles aan de binnengrenzen
  Regio’s die op een vergelijkbaar niveau van de epidemie zitten, mogen hun grenzen openen met elkaar. Mits ze dezelfde gezondheidsinstructies (bv. sociale afstand en maskers) invoeren. Eens die grenzen dan open zijn mogen de burgers van de verschillende regio’s zich daar ook vrij in verplaatsen. Deze regio’s zijn dan volledig fluïde. Het ECDC monitort de situatie tussen regio’s op hun site. 

 • Fase 2 Algemene opheffing van de beperkingen en controles aan de binnengrenzen 
  Alle grenzen in de hele EU worden geopend, zonder beperkingen.  Wel kunnen maatregelen, zoals het handhaven van bewegingsbeperkingen of afstandsregels, getroffen worden. 

De timing hangt dus volledig af van de lidstaten, en daardoor is een ‘discriminatie’ op basis van regio’s wel mogelijk. België kan bijvoorbeeld, hypothetisch, beslissen om de grenzen te openen met Duitsland, maar niet met Frankrijk, rekening houdend met de epidemiologische situatie. Wat wel zeker verboden is door de Europese Commissie, is discriminatie op grond van nationaliteit. In hetzelfde voorbeeld mag elke nationaliteit van België naar Duitsland reizen als ons land beslist om die grens wel open te stellen. 

Lees hier het volledige document. 

De Europese buitengrenzen

De buitengrenzen van het Schengengebied en de EU blijven ten minste tot 15 juni gesloten. Dit is het voorstel dat de Europese Commissie in een nieuwe mededeling aan de lidstaten doet en dat op dezelfde dag, 8 mei, is goedgekeurd.

Lees hier het volledige document. 

Maak een account aan

Volg ons