U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Commissie overweegt aanpassing garantiefaciliteit Creative Europe

14 april 2020 - door Veronique Vennekens

De culturele en creatieve sectoren worden hard getroffen door de pandemie. Commissaris Mariya Gabriel stelt daarom voor om Creative Europe in te schakelen om de sector te steunen.

 • Op 8 april was er een informele Raad van de ministers van cultuur.
 • Er zijn twee nieuwe platforms voor uitwisseling opgericht: één voor de lidstaten om te communiceren over maatregelen en één voor de industrie om aan te geven welke maatregelen nodig zijn.
 • Ze bekijken of de garantiefaciliteit in het Creative Europe programma aangepast kan worden om de effecten van de crisis op te vangen.
Commissie overweegt aanpassing garantiefaciliteit Creative Europe

Informele Raad van ministers van cultuur

Tijdens de informele Raad bespraken de ministers van cultuur uit de 27 lidstaten de huidige situatie en de maatregelen die elke lidstaat al nam om de sector te ondersteunen. Ze bekeken ook welke maatregelen het Europese niveau kan nemen, ondanks het feit dat de Europese Unie slechts een ondersteunende bevoegdheid heeft op het vlak van cultuur.

Er worden twee nieuwe uitwisselingsplatforms gelanceerd:

 1. Een platform voor de lidstaten waar ze de maatregelen die genomen worden in hun lidstaat kunnen aangeven en makkelijker goede praktijken kunnen uitwisselen.
 2. Een platform voor de culturele en creatieve industrie waarmee ze kunnen identificeren welke maatregelen ze nodig achten om de effecten van de crisis tegen te gaan.

De volgende Raad van cultuurministers zal plaatsvinden in mei.

Potentiële acties vanuit de Europese Commissie

De vergadering van de ministers gebeurde achter gesloten (digitale) deuren. Toch zag de Commissaris Mariya Gabriel hierin een opportuniteit om haar plannen te verduidelijken tijdens een persconferentie. Ze wees er nogmaals op dat de discussies over het Europese budget voor het Creative Europe programma vanaf 2021 nog steeds geblokkeerd zijn.

Ze ziet heel wat opportuniteiten om het Creative Europe programma te gebruiken om de culturele en creatieve sectoren te steunen. Dit zijn enkele maatregelen die al genomen zijn of waarvan ze de mogelijkheden bekijken:

 • Uitstellen van de deadlines voor huidige projecten
 • Duidelijke instructies voor Creative Europe managers over het gebruik van de ‘force majeure’ clausule
 • Speciale maatregelen voor cinema, met een extra 5 miljoen euro in de vorm van vouchers voor de meest geraakte branches
 • Systemen voor virtuele en digitale mobiliteit ondersteunen door een nieuwe subsidieoproep te lanceren voor zo’n 2 miljoen euro in mei
 • Versnelling van de selectieprocedures, vooral voor de literaire vertalingen
 • Versnelling in evaluatie van de samenwerkingsprojecten voor 2020
 • Manieren vinden om de garantiefaciliteit van Creative Europe aan te passen zodat het de effecten van deze crisis voor de sector kan opvangen. In Vlaanderen is PMV de partner voor deze garantiefaciliteit

Alle vragen rond de impact van COVID-19 op het Creative Europe programma voor (toekomstige) projecten staan hier gebundeld.

Maak een account aan

Volg ons