U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Home > Eu algemeen > Calls >

Training of national judges in EU Competition Law

Deadline

Code

HT.5763

Doelstellingen

De nieuwe oproep tot het indienen van voorstellen is gericht op opleidingen op het gebied van EU-mededingingsrecht voor nationale rechters die mededingingszaken op nationaal niveau behandelen. Dit omvat ook openbare aanklagers, leerling-nationale rechters en het personeel van nationale rechtbanken van in aanmerking komende landen.

De projecten moeten betrekking hebben op de volgende zes thematische prioriteiten en drie preferenties.

Te overwegen prioriteiten zijn:

 • Artikelen 101 en 102 VWEU
 • Richtlijn 2014/104 betreffende schadevorderingen wegens antitrustzaken
 • Economische principes van het mededingingsrecht
 • Mededingingsrecht in gereguleerde bedrijfstakken
 • Digitale markten
 • Staatssteun

De voorkeur gaat uit naar projecten waarbij rekening wordt gehouden met:

 • Trainingen die opeenvolgende niveaus voorzien, elkaar opbouwen
 • Opleidingen die niet simpelweg bestaand / gepland trainingsmateriaal of bestaande / toekomstige projecten van andere aanbieders van opleidingen op nationaal niveau dupliceren / overlappen, maar die complementair werken of innoveren
 • Trainingen voor rechters uit verschillende lidstaten in één training, waardoor grensoverschrijdende netwerken worden aangemoedigd

Budget

Aanvragers kunnen een subsidie aanvragen tussen 30.000 euro en maximaal 300.000 euro.

Het co-financieringspercentage is maximaal 90% van de in aanmerking komende kosten.

Info & contact

Meer informatie kan je terugvinden op de website van de Europese Commissie.

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Europees Justitieprogramma

Inleiding

Het programma Justitie steunt de ontwikkeling van een Europese rechtsruimte door het stimuleren van justitiële samenwerking in burgerlijke en strafzaken.

Welke acties kunnen rekenen op subsidies van het justitieprogramma?

 • Verbetering van de kennis over het Europees recht en beleid
 • Verbetering van de kennis over het Europees recht bij professionals, zoals het materieel recht en het procesrecht
 • Uitvoering en toepassing van instrumenten van de EU in de lidstaten
 • Grensoverschrijdende samenwerking 
 • Verbetering van de samenwerking tussen de rechtsstelsels door grensoverschrijdende ICT-tools

Welke soort acties worden ondersteund?

 • Onderzoeken
 • Opleidingen
 • Acties rond wederzijds leren, samenwerking, bewustmaking en verspreiding

Doelstellingen

 • Justitiële samenwerking in burgerlijke en strafzaken
 • Justitiële opleidingen, o.a. taalopleidingen over juridische terminologie
 • Meer eenvoudige toegang tot de rechter voor iedereen 
 • Justitiële samenwerking en misdaadpreventie rond drugsbeleid

 

Budget

Het totaal budget voor het justitieprogramma bedraagt 377,6 miljoen euro.

Lees meer
Volg ons