U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Klaar voor brexit? Nieuwe maatregelen Europese Commissie

04 september 2019 - door Maarten Libeer

Om de gevolgen van een (no deal-)brexit op te vangen, stelt de Europese Commissie nieuwe maatregelen voor. De zesde mededeling is het intussen. Daarin staat ondermeer:

  • een gedetailleerde checklist voor bedrijven die handel voeren met het VK (zie bijlage onderaan nieuwsbericht).
  • een verlenging van de noodmaatregelen voor visserij tot 2020.
  • dat het solidariteitsfond en het Europees fond voor aanpassing aan de globalisering er zijn voor de lidstaten die het hardst getroffen worden.

Vooral dat laatste is een goede zaak voor Vlaanderen. De Vlaamse Europarlementariërs, en in het bijzonder Geert Bourgeois, pleiten er al langer voor om deze twee fondsen in te schakelen. Zo kunnen de nefaste gevolgen van een (mogelijke no deal-)brexit opgevangen worden. Maar wat houdt dat nu precies in?

Klaar voor brexit? Nieuwe maatregelen Europese Commissie

Solidariteitsfonds

Het fonds bestaat sinds 2002 en kwam er als reactie op ernstige overstromingen in midden-Europa. Door de immense schade toen werd een nieuw financieringsinstrument opgericht. Dat moet in staat zijn om snel, flexibel en doeltreffend om te gaan met gevallen waarin één of meerdere lidstaten hard worden getroffen door gevolgen van een onvoorziene noodsituatie. De opzet van dit fonds is om de gevolgen van natuurrampen zoals droogtes, overstromingen en aardbevingen te verzachten. De Europese Commissie stelt nu voor om het toepassingsgebied van het fonds te verruimen.  Een no deal-brexit kan er dan ook onder vallen. 

België lijkt in ieder geval kans te maken op zo'n steun. Want ons land is één van de voornaamste Europese handelspartners met het Verenigd Koninkrijk. Zo'n steun is een primeur voor ons land. 

Het budget voor dit fonds is 500 miljoen euro per jaar. Als de kosten van de ramp oplopen tot meer dan drie miljard euro of meer dan 0,6 procent van het bruto nationaal product (BNP), kan de lidstaat beroep doen op het fonds. Voor regio's zoals Vlaanderen moet de schade oplopen tot 1,5 procent van het BNP. 

Europees fonds voor aanpassing aan de globalisering

Hoewel globalisering zorgde voor de opening van Europese markten naar andere delen van de wereld en vice versa - met meer diverse en goedkopere producten tot gevolg - hangt er ook een prijskaartje aan het proces. Europese bedrijven verhuizen hun fabrieken naar landen met goedkopere arbeidskosten. Zo gingen hier jobs verloren. Wanneer dat gebeurt en het jobverlies is significant (zie hieronder), kan de Europese Unie steun verlenen aan de getroffen lidstaat.

Het bekendste Belgische voorbeeld in deze context is de sluiting van Ford Genk. Toen kreeg België 6,3 miljoen euro uit dit fonds om de getroffen arbeiders te begeleiden naar een nieuwe job. En om de gevolgen van de ontslagen op te vangen. Het fonds dient niet om pensioenen of werkloosheidsuitkeringen te betalen. Het heeft enkel de bedoeling om ontslagen werknemers opnieuw te begeleiden naar de arbeidsmarkt. 

Een lidstaat kan van het fonds gebruik maken als: 

  • het bedrijf heeft binnen 4 maanden ten minste 500 personen moeten ontslaan. Of wanneer er in 9 maanden tijd in een sector 500 personen ontslagen werden in 1 of 2 aangrenzende provincies.
  • er kan aangetoond worden dat de massaontslagen het gevolg zijn van grote structurele veranderingen in de wereldhandelspatronen.

De Commissie spreekt in haar mededeling dat het fonds, rekening houdend met bepaalde voorwaarden, werknemers en zelfstandigen die werkloos worden door brexit zonder akkoord te steunen.

Het gebruik van beide fondsen moet nog goedgekeurd worden door de Raad en het Europees Parlement. Het is alleszins een grote opsteker voor Vlaanderen en België dat de Commissie bereid is om deze instrumenten in te zetten indien nodig. 

 

Bijlage(n)

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Volg ons