U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Brexit in extra time: Europese Commissie stelt noodmaatregelen voor

10 december 2020 - door Maarten Libeer

De onderhandelingen tussen de EU en het VK over een nieuwe relatie vanaf 1 januari 2020 blijven onopgelost. Na een nieuwe deadline op zondag 13 december, blijven de onderhandelingen nu toch doorgaan - zonder nieuwe deadline. Bekijk het statement van voorzitter van de Europese Commissie Ursula von der Leyen hier. 

  • Zodra er meer duidelijkheid is, organiseert VLEVA samen met het departement Kanselarij en Buitenlandse Zaken een infosessie voor stakeholders. Hou dus de VLEVA-website zeker in de gaten. 
     
  • De Commissie stelt gerichte noodmaatregelen voor om zich voor te bereiden op een eventueel "no-deal"-scenario.
     
  • Er is wel een akkoord gevonden over de implementatie van het terugtrekkingsakkoord.

 

Brexit in extra time: Europese Commissie stelt noodmaatregelen voor

1. Infosessie voor stakeholders

Op 1 januari 2021 is de brexit een feit. Op dit moment is het nog niet duidelijk of het Verenigd Koninkrijk en de EU een akkoord zullen bereiken of niet. Wordt het een deal of een no-deal? En wat verandert er voor jou als organisatie vanaf 1 januari?

Voor veel stakeholders zijn er nog heel wat vragen. Zodra er duidelijkheid is over de volgende stappen, zal VLEVA in samenwerking met het Departement Kanselarij en Buitenlandse Zaken een infosessie voor stakeholders opzetten, waar deze vragen zullen worden beantwoord. Ook zullen DKBUZA en Flanders Investment & Trade (FIT) nog specifieke events organiseren in samenwerking met de sectorfederaties en werkgeversorganisaties. 

Hou dus zeker de VLEVA-pagina in het oog de komende dagen!
 

2. De Commissie stelt gerichte noodmaatregelen voor om zich voor te bereiden op een eventueel "no-deal"-scenario.

Er bestaat dus nog steeds veel onzekerheid of er een nieuwe overeenkomst kan worden gesloten tussen de EU en het VK. Om die reden stelt de Europese Commissie  een reeks gerichte noodmaatregelen voor. Het doel van deze noodmaatregelen is om tegemoet te komen aan de periode waarin er geen overeenkomst is. Sommige sectoren worden onevenredig zwaar getroffen door een gebrek aan passende uitwijkmogelijkheden en doordat bepaalde sectoren zelf geen verzachtende maatregelen kunnen nemen. 

Om die reden stelt de Commissie vandaag vier noodmaatregelen voor om een aantal van de aanzienlijke verstoringen die zich op 1 januari zullen voordoen, te verzachten voor het geval er nog geen overeenkomst met het Verenigd Koninkrijk is gesloten:

In de mededeling wordt benadrukt dat noodmaatregelen niet kunnen zorgen voor continuïteit of een herhaling van de voordelen van het lidmaatschap van de EU of van de overgangsperiode. Bovendien kunnen zij niet zo voordelig zijn als die waarin een partnerschapsovereenkomst zou voorzien. 

Lees alles over deze noodmaatregelen hier. 

3. Implementatie van het terugtrekkingsakkoord

De covoorzitters van het EU—UK Joint Committee, dat toeziet op de uitvoering, toepassing en interpretatie van het terugtrekkingsakkoord hebben een akkoord gevonden over het uitvoeren en toepassen van dat akkoord. En dan meer specifiek ook over het protocol betreffende Ierland en Noord-Ierland. Vanaf 1 januari 2021 wordt dit akkoord operationeel. 

Deze onderhandelingen staan los van de onderhandelingen over de nieuwe relatie tussen de EU en het VK. Wat stond daar nu ook weer in?

Door het intreden van terugtrekkingsakkoord, verliet het VK officieel de EU op 30 januari van dit jaar. bevat, naast het vastleggen van de transitieperiode, verder nog afspraken over:

  • De vrijwaring van de rechten van al aanwezige EU-burgers in het VK en britse burgers in de EU.
  • Financiële afspraken tussen het VK en de EU.
  • De grens tussen de Ierse Republiek en Noord-Ierland.

Door de UK Internal Market Bill, kwamen enkele elementen van dat akkoord op losse schroeven.  Maar na intensief en constructief werk in de afgelopen weken door de EU en het Verenigd Koninkrijk kunnen de twee medevoorzitters nu hun principiële overeenstemming over alle kwesties bekendmaken, in het bijzonder met betrekking tot het Protocol betreffende Ierland en Noord-Ierland. Met het oog op deze onderling overeengekomen oplossingen zal het Verenigd Koninkrijk de clausules 44, 45 en 47 van de Britse wet inzake de interne markt intrekken

Lees hier het uitgebreide persbericht. 

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Volg ons