Betere regelgeving

De agenda voor betere regelgeving gaat om een transparante besluitvorming op basis van objectieve informatie en standpunten van burgers en belanghebbenden. Hij bestrijkt alle beleidsgebieden en beoogt een gerichte regelgeving die niet verder gaat dan nodig is om tegen minimale kosten de doelstellingen te bereiken. Een belangrijk onderdeel van deze agenda is het REFIT-platform. Binnen het REFIT-platform vergaderen de Commissie, nationale overheden en andere stakeholders regelmatig over verbetering van de bestaande EU-wetgeving.

Mededeling over efficiëntere wetgeving inzake sociaal beleid - stemming met meer gekwalificeerde meerderheid

Icon NIEUWS Mededeling over efficiëntere wetgeving inzake sociaal beleid - stemming met meer gekwalificeerde meerderheid

03 januari 2019 - door Hanne De Roo

Geef tot 17 januari feedback over de mededeling van de Europese Commissie over efficiëntere wetgeving inzake sociaal beleid - stemming met meer gekwalificeerde meerderheid.
De Europese...

Lees meer
Hergebruik publieke data (PSI): Parlement wil ruimer toepassingsgebied

Icon NIEUWS Hergebruik publieke data (PSI): Parlement wil ruimer toepassingsgebied

04 december 2018 - door Nand De Klerck

De interinstitutionele onderhandelingen over het hergebruik van overheidsinformatie zullen van start gaan. Na het standpunt van de Raad heeft het Parlement zijn onderhandelingsstandpunt met een...

Lees meer
Hergebruik overheidsinformatie (PSI): Raad bepaalt standpunt

Icon NIEUWS Hergebruik overheidsinformatie (PSI): Raad bepaalt standpunt

09 november 2018 - door Nand De Klerck

De EU maakt het gemakkelijker om informatie van de overheid te hergebruiken. Vandaag zijn de ambassadeurs van de lidstaten het eens geworden over het onderhandelingsstandpunt van de Raad over...

Lees meer
Laatste werkprogramma van Commissie Juncker

Icon NIEUWS Laatste werkprogramma van Commissie Juncker

29 oktober 2018 - door Veronique Vennekens

De Commissie heeft haar laatste werkprogramma gelanceerd voor hun termijn die afloopt in 2019. Het programma voor 2019 bevat uiteraard weinig nieuwe initiatieven. Het gaat hen vooral om beloften...

Lees meer
Commissie zet in op meer subsidiariteit

Icon NIEUWS Commissie zet in op meer subsidiariteit

24 oktober 2018 - door Nand De Klerck

Nu de Europese verkiezingen voor de deur staan en het debat over de toekomst aan de orde van de dag is, heeft de Commissie beslist welke wijzigingen zij wil aanbrengen in het beleidsvormingsproces...

Lees meer
Beperkte meerderheid in EP voor veilig drinkwater voor alle Europeanen

Icon NIEUWS Beperkte meerderheid in EP voor veilig drinkwater voor alle Europeanen

24 oktober 2018 - door Melanie De Caluwé

Het Europees Parlement stemde in Straatsburg met een kleine meerderheid voor een herziening van de Europese drinkwaterrichtlijn.

Lees meer
IMCO neemt ontwerpadvies aan over hergebruik van data (PSI)

Icon NIEUWS IMCO neemt ontwerpadvies aan over hergebruik van data (PSI)

15 oktober 2018 - door Louise Humblet

Tijdens de zitting van de commissie interne markt en consumentenbescherming (IMCO) hebben de MEP’s alle compromis-amendementen aangenomen.

Lees meer
Jouw stem in Europa: betere regelgeving

Icon NIEUWS Jouw stem in Europa: betere regelgeving

08 oktober 2018 - door Nand De Klerck

Via deze raadpleging wil de Commissie erachter komen hoe goed de diverse tools voor betere regelgeving in de praktijk functioneren en in hoeverre deze bijdragen tot de verwezenlijking van het doel...

Lees meer
Young Futures - A Discussion on Change

Icon EVENT Young Futures - A Discussion on Change

15 oktober 2018 09:30–13:00

De Schotse regering verwelkomt je graag op Young Futures - A Discussion on Change-evenement, georganiseerd in samenwerking met Young Scot - Schotsland's ...

Lees meer
Milieucommissie keurt haar ontwerprapport over de drinkwaterrichtlijn goed

Icon NIEUWS Milieucommissie keurt haar ontwerprapport over de drinkwaterrichtlijn goed

12 september 2018 - door Melanie De Caluwé

De Milieucommissie van het Europees Parlement heeft haar ontwerprapport goedgekeurd over het voorstel van de Europese Commissie dat de EU-voorschriften herziet voor de kwaliteit van drinkwater....

Lees meer

Jouw VLEVA contact voor dit thema

Maak een account aan

Dossiers over dit thema

Geen dossiers gevonden

Betere regelgeving

De agenda voor Betere Regelgeving valt onder de verantwoordelijkheid van Eerste vicevoorzitter Frans Timmermans. 

Betere Regelgeving is een thema dat over alle gebieden heen werkt. 

Betere regelgeving EU
Volg ons