U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Raad energie: gemeenschappelijke richtsnoeren voor waterstof blijven uit

14 juni 2021 - door Ina De Vlieger

Op 11 juni hebben de Europese ministers van energie unaniem hun steun uitgesproken voor de ontwikkeling van een Europese waterstofmarkt, maar zij zijn er niet in geslaagd de Europese Commissie gemeenschappelijke richtsnoeren te geven voor de manier waarop dit moet worden bereikt.

Veel ministers benadrukken de noodzaak van een gecoördineerd optreden en het belang van samenwerking tussen landen door de ontwikkeling van "belangrijke projecten van gemeenschappelijk Europees belang" (IPCEI). Daarnaast bestaan er nog steeds meningsverschillen over bepaalde belangrijke punten, zoals de toekomstige rol van koolstofarme waterstof.

Raad energie: gemeenschappelijke richtsnoeren voor waterstof blijven uit

Hernieuwbare versus koolstofarme waterstof

  • Zweden, Oostenrijk, Luxemburg, Letland, Ierland, Denemarken, Spanje en België geven duidelijk te kennen dat zij voorrang willen geven aan hernieuwbare waterstof. Die wordt geproduceerd door elektrolyse van water met behulp van elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen.
  • De eerste drie spreken zich zelfs uit tegen het "mengen" van waterstof met aardgas.
  • Roemenië, Tsjechië en Slowakije daarentegen pleiten expliciet voor het gebruik van koolstofarme waterstof (geproduceerd uit aardgas met koolstofafvang en -opslag of uit elektriciteit geleverd door kerncentrales).  Polen, Griekenland en Finland daarentegen dringen aan op naleving van het beginsel van technologische neutraliteit.

Certificatiesysteem

  • Ook benadrukken veel ministers dat het belangrijk is om de verschillende soorten waterstof duidelijk te definiëren en een certificeringssysteem in te voeren om de oorsprong van de waterstof te garanderen.
  • Verscheidene lidstaten waaronder België pleiten voor een systeem van garanties van oorsprong.

Evenwicht tussen regelgeving en flexibiliteit

  • Verder wijzen verscheidende lidstaten op de noodzaak om bij de uitvoering van een Europees regelgevingskader voor flexibiliteit te zorgen.
  • Hongarije en Finland van hun kant roepen op tot het vermijden van overregulering.
  • Estland daarentegen vindt het "te vroeg" om specifieke doelstellingen voor het eindgebruik van waterstof vast te stellen.

Bron en meer lezen/kijken

Website Raad van de EU: Transport, Telecommunications and Energy Council (Energy), 11 June 2021

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Volg ons