U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Jouw stem in Europa: roadmap ‘strategie slimme sectorintegratie (energie)’

18 mei 2020 - door Ina De Vlieger

De Europese Commissie lanceert een openbare raadpleging over haar routekaart voor de strategie voor slimme sectorintegratie (energie), zie bijlage. Deelnemen kan tot 8 juni 2020.

De strategie wordt op 24 juni 2020 verwacht (volgens voorlopig bijgesteld EC-werkprogramma). Deze strategie heeft tot doel het versnellen van het koolstofarm maken van de EU door betere koppelingen te creëren tussen verschillende sectoren zoals gas, elektriciteit, vervoer, gebouwen en industrie.

Jouw stem in Europa: roadmap ‘strategie slimme sectorintegratie (energie)’

De strategie zal concrete maatregelen voorstellen die nodig zijn om een klimaatneutraal energiesysteem te bouwen. Dit zal bijdragen tot het bereiken van de klimaatdoelstellingen die in de Europese Green Deal zijn vastgelegd.

In de roadmap staat dat de strategie erop gericht zal zijn een reeks maatregelen vast te stellen die de Commissie moet nemen om de belemmeringen weg te nemen die momenteel de benutting van de voordelen en de synergiën van de sectorale integratie in de weg staan. Hierbij zal men rekening houden met het subsidiariteitsbeginsel.

Deze acties kunnen zowel niet-wetgevende maatregelen als wetgevende maatregelen omvatten. Zij zijn van toepassing op:

  • De ontwikkeling van een meer circulair energiesysteem door het gebruik van verschillende afvalbronnen voor energiedoeleinden en de toepassing van het principe ‘energie-efficiëntie eerst’
  • Het bevorderen van de transitie naar een energiesysteem vooral gebaseerd op hernieuwbare energie en elektrificatie
  • Het promoten van hernieuwbare en koolstofarme gassen in sectoren met een hoog energetisch koolstofgehalte
  • De verbetering van de marktregels om de integratie van alle koolstofarme energiebronnen mogelijk te maken
  • Een meer geïntegreerde en digitale energie-infrastructuur.

Neem deel aan deze consultatieronde ‘strategie voor slimme sectorintegratie (energie)’, deadline 8 juni.
 

Bijlage(n)

Maak een account aan

Volg ons