U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Herziening Ten-E wetgeving zit vast in Europees Parlement

13 juli 2021 - door Celeste Wezenbeek

De onderhandelingen tussen de verschillende politieke fracties in het Europees Parlement, over de voorgestelde herziening van de EU verordening (347/2013) betreffende richtsnoeren voor de trans-Europese energie-infrastructuur (TEN-E), vorderen trager dan verwacht. Hierdoor wordt het oorspronkelijke tijdschema gewijzigd. De stemming in de commissie industrie, onderzoek en energie (ITRE) over het ontwerpverslag stond oorspronkelijk gepland voor 15 juli en zal nu waarschijnlijk worden uitgesteld tot eind september, met het oog op een eindstemming in de plenaire vergadering van het Parlement in oktober. Wat de Raad van de EU betreft, hebben de lidstaten reeds op 11 juni een politiek akkoord ("algemene oriëntatie") bereikt. Zodra overeenstemming is bereikt over het standpunt van het Parlement, kunnen de interinstitutionele onderhandelingen (trialoog) beginnen.

Herziening Ten-E wetgeving zit vast in Europees Parlement

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Volg ons