U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Europees Parlement gaat voor schonere Europese elektriciteit

27 maart 2019 - door Melanie De Caluwé

Het Europees Parlement (EP) keurde op dinsdag 26 maart nieuwe regels goed om een ​​Europese markt voor elektriciteit te creëren die schoner en competitiever is. Daarnaast moet het ook beter in staat zijn om met risico's om te gaan. Hierdoor komt het pakket "Schone energie voor alle Europeanen" ten einde.

Europees Parlement gaat voor schonere Europese elektriciteit

Wat houdt dit in?

Betere voorwaarden voor consumenten

Consumenten krijgen toegang tot slimme meters en fluctuerende prijzen en hebben de mogelijkheid om van aanbieder te wisselen zonder extra kosten. Dit meteen binnen een maximumperiode van 3 weken na het aansluiten bij een aanbieder en al na 24 uur in 2026.

Energieschaarste en prijsregelgeving

Lidstaten kunnen prijzen nog steeds tijdelijk reguleren onder strikte voorwaarden om energiearme of kwetsbare huishoudens te helpen en te beschermen. De socialezekerheidsstelsels moeten echter het belangrijkste middel zijn om energiearmoede aan te pakken.

Grensoverschrijdende elektriciteitsstromen verhogen

Een van de hoofddoelstellingen van de nieuwe regels is om ten minste 70% van de handelscapaciteit vrij over de grenzen heen te laten reizen. Hierdoor wordt het makkelijker om duurzame energie te verhandelen tussen EU-landen en draagt het bij aan het halen van de EU-doelstelling van 32% hernieuwbare energiebronnen tegen 2030.

Staatssteun voor fossiele brandstof geleidelijk afgeschaft

Nationale autoriteiten mogen vandaag elektriciteitscentrales betalen om gedurende een beperkte periode stand-by te staan. Dit ​​in het geval er een piek ontstaat in de vraag naar elektriciteit, bijvoorbeeld tijdens ongewoon koude winters. Die zogenaamde capaciteitsmechanismen worden strenger gelimiteerd zodat de meest vervuilende elektriciteitscentrales op fossiele brandstof niet langer staatssteun ontvangen in Europa. Deze maatregel is van toepassing op alle nieuwe energiecentrales vanaf de datum waarop de verordening in werking treedt, en op de bestaande centrales vanaf 2025. Op de capaciteitscontracten die vóór 31 december 2019 zijn gesloten, is de nieuwe regel niet van toepassing.

Nieuwe EU-maatregelen om stroomuitval te voorkomen

De nieuwe wet op de voorbereiding van de elektriciteitssector om risico's het hoofd te bieden werd goedgekeurd met 569 stemmen voor, 61 tegen en 34 onthoudingen. De nieuwe maatregelen beschermen EU-burgers beter  tegen plotselinge schaarste in het energieaanbod. De lidstaten moeten nationale plannen opstellen om het risico op energietekorten te beoordelen en op regionaal niveau samen te werken.

Betere regulering van de elektriciteitsmarkt

Om de EU-elektriciteitsmarkt beter te kunnen reguleren, krijgt het Agentschap voor de samenwerking tussen energieregulators (ACER) meer taken en bevoegdheden. Extra taken zijn onder andere toezicht op de markt en grensoverschrijdende infrastructuur.

Volgende stappen

Voordat de overeenkomsten in werking treden, moeten EU-ministers ze officieel goedkeuren en in het Publicatieblad van de EU publiceren.

Meer informatie

Lees hier het persbericht van het Europees Parlement

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

DOSSIER

Nieuwe opzet Europese elektriciteitsmarkt

14 juni 2019: Elektriciteitsverordening en -richtlijn gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Lees meer
Volg ons