U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

EU-strategie voor zonne-energie

20 mei 2022 - door Ina De Vlieger

De Commissie heeft haar strategie voor zonne-energie gepresenteerd op 18 mei als onderdeel van het REPowerEU-plan. De strategie heeft tot doel een verdubbeling van de fotovoltaïsche zonne-energiecapaciteit tegen 2025 en een installatie van 600 GW tegen 2030.

Vier belangrijke initiatieven op korte termijn:

  • het Europees initiatief voor zonnepaneeldaken
  • een wetgevingsvoorstel, een aanbeveling en richtsnoeren om de vergunningsprocedures te verkorten en te vereenvoudigen
  • een EU-partnerschap voor zonne-energievaardigheden
  • een Europese alliantie voor de zonne-PV-energiesector
EU-strategie voor zonne-energie

De Commissie zet in de mededeling over de strategie voor zonne-energie haar standpunten uiteen en beschrijft welke stappen ze wil ondernemen voor zonne-energie als belangrijkste hernieuwbare energiebron om de huidige uitdagingen op energiegebied het hoofd te bieden en de uitrol van hernieuwbare energiebronnen te versnellen.

Volgens de mededeling heeft zonne-energie veel voordelen en geniet zij grote steun van de EU-burgers. Doel van de strategie is om tegen 2025 meer dan 320 GW aan fotovoltaïsche zonne-energie online te brengen (meer dan een verdubbeling ten opzichte van 2020) en tegen 2030 bijna 600 GW. Deze zonne-energie kan tegen 2027 een verbruik van 9 miljard kubieke meter aardgas per jaar vervangen.

De mededeling bevat een brede visie op de EU-strategie voor zonne-energie en introduceert verscheidende initiatieven.

De vier belangrijkste initiatieven op korte termijn zijn:

  1. Het Europees initiatief voor zonnepaneeldaken met een gefaseerde wettelijke verplichting om zonnepanelen te installeren op nieuwe openbare en bedrijfsgebouwen en nieuwe woongebouwen.
  2. Een wetgevingsvoorstel, een aanbeveling en richtsnoeren om de vergunningsprocedures te verkorten en te vereenvoudigen. Hiermee wil de Commissie de trage en complexe vergunningverlening voor grote projecten op het gebied van hernieuwbare energie aanpakken. De lidstaten moeten specifieke “go-to”-gebieden voor hernieuwbare energie opzetten, d.w.z. gebieden met minder milieurisico's en met kortere en vereenvoudigde vergunningsprocedures.
  3. Een EU-partnerschap voor zonne-energievaardigheden om te zorgen voor geschoolde arbeidskrachten.
  4. Een Europese alliantie voor de zonne-energiesector die gericht is op innovatiegerichte uitbreiding van een veerkrachtige industriële waardeketen voor zonne(PV)-energie in de EU.

De mededeling benadrukt dat zonne-installaties op grote schaal van cruciaal belang zijn. De uitrol ervan zal worden gestimuleerd door de veilingen van hernieuwbare energie die door de lidstaten worden gehouden. Daarnaast zet de Commissie in op het initiatief "Big Public Buyers" om een gemeenschap van goede praktijken voor de aanbesteding van zonne-energie tot stand te brengen.

 

Zorgen voor toegankelijkheid van duurzame zonne-energie

In de mededeling wijst de Commissie op de noodzaak om de rol van de EU in de hele waardeketen voor zonne-energie uit te breiden.

Er zijn inspanningen nodig om de veerkracht van de toeleveringsketen te waarborgen. De Commissie vernoemt in haar mededeling verschillende acties om de grondstoffenvoorziening te waarborgen: diversificatie, verbetering van de hulpbronnenefficiëntie, en circulariteit. De be- en verwerkende industrie beschouwt ze als een van de belangrijkste kritieke punten voor veerkracht, waardoor risico's ontstaan voor een versnelde invoering van zonne-energie.

De Commissie heeft een EU-alliantie voor de zonne(PV)-energiesector en een aanbeveling aan de lidstaten over de fabricage van zonnepanelen in de EU voorgesteld. Deze alliantie moet EU-, nationale, regionale en lokale autoriteiten, industriële actoren, onderzoeksinstellingen en andere belanghebbenden in de PV-waardeketen bijeenbrengen, met inbegrip van de opkomende circulaire industrie.

 

Bron en meer lezen

EU-strategie voor zonne-energie - COM(2022) 221 final

EC-persbericht 18 mei: REPowerEU: Een plan om de afhankelijkheid van Russische fossiele brandstoffen snel te verminderen en de groene transitie te bespoedigen

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Volg ons