U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

200 miljoen euro beschikbaar voor grensoverschrijdende energie-infrastructuur

21 maart 2018 - door Kelly Digneffe

De Europese Commissie stelt 200 miljoen euro beschikbaar voor projecten op het gebied van elektriciteit, slimme netwerken, grensoverschrijdende koolstofdioxidenetwerken en gasinfrastructuur. Dit maakt deel uit van de eerste oproep tot het indienen van voorstellen in het kader van de Connecting Europe Facility (CEF) 2018. Deze oproep staat open tot 26 april 2018.

200 miljoen euro beschikbaar voor grensoverschrijdende energie-infrastructuur

Wat?

De Commissie voorziet 200 miljoen euro voor projecten die de interne energiemarkt van de EU zullen versterken, de continuïteit van de energievoorziening zullen vergroten en ertoe bijdragen dat Europa's overgang naar schone energie werkelijkheid wordt.

De CEF verstrekt EU-financiering voor infrastructuurprojecten. Het ondersteunt meer bepaald energieprojecten die meewerken aan de verwezenlijking van de bredere doelstellingen van het EU-energiebeleid. Dit zijn onder andere het vergroten van het concurrentievermogen en de continuïteit van de energievoorziening, het bijdragen aan een duurzame ontwikkeling en de bescherming van het milieu.

Enkel projecten van gemeenschappelijk belang komen in aanmerking voor CEF-financiering. Deze projecten worden gerakteriseerd door volgende kenmerken;

  • Ze zijn van essentieel belang voor de voltooiing van de interne energiemarkt van de EU
  • Ze hebben een aanzienlijk effect op ten minste twee EU-landen
  • Ze stimuleren de concurrentie op de energiemarkten
  • Ze bevorderen de energiezekerheid door bronnen te diversifiëren
  • Ze dragen bij tot de klimaat- en energiedoelstellingen van de EU door duurzame energiebronnen te integreren

De ingediende projecten die kans maken op de financiering zullen in augustus 2018 worden bekendgemaakt. Een volgende oproep zal ook in juni 2018 worden gelanceerd.

Meer lezen?

Meer informatie kan u hier terugvinden. 

Voor meer informatie over de CEF Energy Calls 2018, klik hier

Lees meer over de verschillende energiedossiers in onze beleidsmonitor.

Vragen over dit artikel? Neem contact op met onze liaisonofficer Melanie De Caluwé.

Maak een account aan

DOSSIER

Pakket energie-efficiëntie

Richtlijn (EU) 2018/2002 tot wijziging van Richtlijn 2012/27/ EU betreffende energie-efficiëntie is op 24 december 2018 in werking getreden. Het werd op 21 december 2018 in het Publicatieblad van de Europese Unie gepubliceerd.

Lees meer

Pakket hernieuwbare energie

Richtlijn (EU) 2018/2001 ter bevordering van het gebruik van energie uit hernieuwbare bronnen is op 24 december 2018 in werking getreden. Het werd gepubliceerd in het Publicatieblad van de EU op 21 december 2018.

Lees meer

Nieuwe opzet Europese elektriciteitsmarkt

14 juni 2019: Elektriciteitsverordening en -richtlijn gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Lees meer
Volg ons