U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

CEF: Call: 2018-2 CEF ENERGY CALL

Deadline

Inleiding

CEF-call om projecten financieel te steunen die in het belang zijn van de energiesector.

Doelstellingen

Projecten moeten als doel hebben:

  • einde van energie-isolatie

  • competitiviteit vergroten door integratie op de interne energiemarkt te promoten en de interoperabiliteit van elektriciteit- en gasnetwerken over de grenzen heen te verbeteren

  • De voorraad van de EU verbeteren

  • Energie van hernieuwbare bronnen toevoegen en smart-energienetwerken ontwikkelen

  • Knelpunten op vlak van energie wegwerken

  • Voltooiing van de interne energiemarkt

  • bijdragen aan duurzame ontwikkeling en bescherming van het milieu door onder andere hernieuwbare energie te gebruiken, smart-energienetwerken te ontwikkelen en grensoverschrijdende koolstofdioxidenetwerken oprichten.

Budget

Er is 500 miljoen euro vrijgemaakt voor deze call.

Begunstigden

Projecten kunnen zowel werken als studies zijn. Projecten moeten "Projecten in het algemeen belang zijn". 

Info & contact

Meer info over deze call, klik hier.

Vragen over deze call?

Mail naar: inea-cef-energy-calls@ec.europa.eu

Of contacteer het nationaal contactpunt voor CEF energie: Maarten Noeninckx e: maarten.noeninckx@economie.fgov.be t: 02 277 95 83

Bijlage(n)

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Volg ons