U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

2019 CEF Energy call for proposals

Deadline

Code

(CEF-Energy-2019)

Inleiding

Het CEF-werkprogramma voor energie van 2019 zal bijdragen tot de verdere ontwikkeling en uitvoering van projecten van gemeenschappelijk belang (PGB's) in de energiesector, met name op het gebied van elektriciteit (inclusief slimme netwerken), gasnetwerken en grensoverschrijdende kooldioxidenetwerken.

De subsidies onder CEF Energie zullen helpen om de bredere doelstellingen van het energiebeleid te verwezenlijken van:

 • verbetering van het concurrentievermogen door bevordering van de verdere integratie van de interne energiemarkt en de interoperabiliteit van elektriciteits- en gasnetwerken over de grenzen heen;
 • verbetering van de veiligheid van de energievoorziening in de Unie, en
 • bijdragen tot duurzame ontwikkeling en bescherming van het milieu, onder meer door de integratie van energie uit hernieuwbare bronnen en door de ontwikkeling van slimme energienetwerken en kooldioxidenetwerken.

Doelstellingen

De oproep tot het indienen van voorstellen van CEF Energie 2019 maakt € 750 miljoen beschikbaar voor financieringsprojecten of gemeenschappelijk belang, met de volgende doelstellingen:

 • Energie-isolatie beëindigen
 • Vergroting van het concurrentievermogen door bevordering van de integratie op de interne energiemarkt en de interoperabiliteit van elektriciteits- en gasnetwerken over de grenzen heen
 • Verbetering van de voorzieningszekerheid van de Unie
 • Integratie van energie uit hernieuwbare bronnen en ontwikkeling van slimme energienetwerken
 • Knelpunten bij energie wegnemen
 • Voltooiing van de interne energiemarkt
 • Bijdragen tot duurzame ontwikkeling en bescherming van het milieu, onder meer door integratie van energie uit hernieuwbare bronnen en door ontwikkeling van slimme energienetwerken en grensoverschrijdende kooldioxidenetwerken

Budget

€ 750 miljoen

Info & contact

Alle informatie over de CEF Energie 2019 calls is hier te vinden.

Nog vragen? Als u op deze pagina geen antwoord vindt, neem dan contact op met de call-helpdesk: INEA-CEF-Energy-calls@ec.europa.eu.

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Connecting Europe Facility (CEF)

Inleiding

Connecting Europe Facility focust zich op de aanleg van nieuwe infrastructuur een het ontwikkelen van diensten in de sectoren energie, transport en telecommunicatie.

Deze acties komen in aanmerking voor subsidies uit het Connecting Europe Facility programma:

Transport

Doelstellingen

 • Wegwerken van knelpunten, het vergroten van de interoperabiliteit van de spoorwegen, het overbruggen van ontbrekende schakels en het verbeteren van grensoverschrijdende trajecten
 • Zorgen voor duurzame en efficiënte vervoersystemen op lange termijn. Ze moeten inspelen op de verwachte verkeersstromen, en het ook mogelijk maken dat alle vervoersmodi koolstofarm worden
 • Optimaliseren van de integratie en de interconnectie van vervoersmodi, het afstemmen van vervoersdiensten en het verzekeren van de toegankelijkheid van de infrastructuur

Beoogde resultaten:

 • Nieuwe en verbeterde grensoverschrijdende verbindingen en spoorlijnen, en een verbeterd netwerk van binnenwateren
 • Meer bevoorradingspunten voor alternatieve brandstof voor voertuigen
 • Minder slachtoffers op het wegennet
 • Meer multimodale logistieke platforms
 • Meer gemoderniseerde terminals voor overslag tussen weg- en spoorvervoer, en nieuwe of verbeterde verbindingen tussen havens
 • Meer binnenvaartwegen met River Information Services

Telecommunicatie

Doelstellingen:

 • Verbeteren van het concurrentievermogen van de Europese economie, zoals kmo's
 • Verbeteren van breedbandnetwerken, interconnectie en interoperabiliteit van plaatselijke, regionale en nationale breedbandnetwerken zodat het dagelijkse leven voor burgers, bedrijven en overheden eenvoudiger wordt

Operationele prioriteiten

 • Interoperabiliteit, connectiviteit, duurzame introductie, exploitatie en opwaardering van trans-Europese infrastructuren voor digitale diensten, en coördinatie op Europees niveau 
 • Extra particuliere en publieke investeringen

Energie

Doelstellingen:

 • Aanmoedigen van verdere integratie van de interne energiemarkt en de interoperabiliteit van de elektriciteits- en gasnetwerken over de grenzen heen
 • Verbeteren van de energievoorzieningszekerheid van de Unie 
 • Ontwikkelen van slimme energie- en kooldioxidenetwerken, en gebruiken van energie uit duurzame bronnen

Beoogde resultaten:

 • Interconnectie van netwerken
 • Verminderen van energie-isolement van lidstaten
 • Tariefconvergentie op de gas- en elektriciteitsmarkt
 • Spreiding van bevoorradingsbronnen, -leveranciers en -routes
 • Meer hernieuwbare energie
 • ...

Doelstellingen

Connecting Europe Facility steunt trans-Europese netwerken van gemeenschappelijk belang in de sectoren energie, transport en telecommunicatie. Het gaat over de ontwikkeling en aanleg van nieuwe infrastructuur en diensten. Zo verbetert het vrij verkeer van personen, goederen, kapitaal en diensten. De Europese Commissie geeft voorrang aan ontbrekende schakels in de sector vervoer. De Europese subsidies versnellen de investeringen, en trekken ook extra publieke en private middelen aan.

Budget

Het Connecting Europe Facility programma is een omvangrijk programma met een budget van 33,2 miljard euro

 • Vervoer: 26 miljard euro
 • Telecommunicatie: 1 miljard euro
 • Energie: 6 miljard euro

Begunstigden

Wie maakt kans op subsidies uit het Connecting Europe Facility programma?

 • Een of meer EU-lidstaten.

Met instemming van de betrokken lidstaten ook:

 • Internationale organisaties
 • Gezamenlijke ondernemingen
 • In de lidstaten gevestigde publieke of private ondernemingen of organen

Welke landen komen in aanmerking voor subsidies uit het Connecting Europe Facility programma?

 • EU-lidstaten
 • Landen buiten de EU en hun entiteiten mogen alleen deelnemen als ze noodzakelijk zijn om de doelstelling te realiseren

Info & contact

Vlaams contactpunt:

Lees meer
Volg ons