U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

2018-1 CEF Energy call

Deadline

Inleiding

De Europese Commissie stelt 200 miljoen euro beschikbaar voor projecten op het gebied van elektriciteit, slimme netwerken, grensoverschrijdende koolstofdioxidenetwerken en gasinfrastructuur. Dit maakt deel uit van de eerste oproep tot het indienen van voorstellen in het kader van de Connecting Europe Facility (CEF) 2018. Deze oproep staat open tot 26 april 2018.

Doelstellingen

De oproep ondersteunt projecten die gericht zijn op de volgende doelstellingen:

 • Beëindigen van energie-isolatie
 • Vergroten van het concurrentievermogen door bevordering van de integratie op de interne energiemarkt en de interoperabiliteit van elektriciteits- en gasnetwerken over de grenzen heen
 • Verbeteren van de voorzieningszekerheid van de Unie
 • Integratie van energie uit hernieuwbare bronnen en ontwikkeling van slimme energienetwerken
 • Wegnemen van knelpunten bij energie
 • Voltooiing van de interne energiemarkt
 • Bijdragen tot duurzame ontwikkeling en bescherming van het milieu, onder meer door de integratie van energie uit hernieuwbare bronnen en door de ontwikkeling van slimme energienetwerken en grensoverschrijdende kooldioxidenetwerken

Budget

200 miljoen euro

Begunstigden

Enkel projecten van gemeenschappelijk belang komen in aanmerking voor CEF-financiering. Deze projecten worden gerakteriseerd door volgende kenmerken;

 • Ze zijn van essentieel belang voor de voltooiing van de interne energiemarkt van de EU
 • Ze hebben een aanzienlijk effect op ten minste twee EU-landen
 • Ze stimuleren de concurrentie op de energiemarkten
 • Ze bevorderen de energiezekerheid door bronnen te diversifiëren
 • Ze dragen bij tot de klimaat- en energiedoelstellingen van de EU door duurzame energiebronnen te integreren

Info & contact

Raadpleeg voor specifieke vragen over de oproep de FAQ-pagina of neem contact op met inea-cef-energy-calls@ec.europa.eu.

Voor meer informatie over de CEF Energy Calls 2018, klik hier

Vlaams contactpersoon

Voor meer CEF-informatie rond energie kan u terecht bij Maarten Noenickx via het telefoonnummer 02 277 95 83 of via e-mail maarten.noenickx@economie.fgov.be

Meer lezen? 

Lees het nieuwsbericht rond de CEF Energy Calls 2018 hier op VLEVA.

Kom alles te weten over de Energy Calls op de Energy Virtual Info Day.

Lees meer over de verschillende energiedossiers in onze beleidsmonitor.

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Connecting Europe Facility (CEF)

Inleiding

Connecting Europe Facility focust zich op de aanleg van nieuwe infrastructuur een het ontwikkelen van diensten in de sectoren energie, transport en telecommunicatie.

Deze acties komen in aanmerking voor subsidies uit het Connecting Europe Facility programma:

Transport

Doelstellingen

 • Wegwerken van knelpunten, het vergroten van de interoperabiliteit van de spoorwegen, het overbruggen van ontbrekende schakels en het verbeteren van grensoverschrijdende trajecten
 • Zorgen voor duurzame en efficiënte vervoersystemen op lange termijn. Ze moeten inspelen op de verwachte verkeersstromen, en het ook mogelijk maken dat alle vervoersmodi koolstofarm worden
 • Optimaliseren van de integratie en de interconnectie van vervoersmodi, het afstemmen van vervoersdiensten en het verzekeren van de toegankelijkheid van de infrastructuur

Beoogde resultaten:

 • Nieuwe en verbeterde grensoverschrijdende verbindingen en spoorlijnen, en een verbeterd netwerk van binnenwateren
 • Meer bevoorradingspunten voor alternatieve brandstof voor voertuigen
 • Minder slachtoffers op het wegennet
 • Meer multimodale logistieke platforms
 • Meer gemoderniseerde terminals voor overslag tussen weg- en spoorvervoer, en nieuwe of verbeterde verbindingen tussen havens
 • Meer binnenvaartwegen met River Information Services

Telecommunicatie

Doelstellingen:

 • Verbeteren van het concurrentievermogen van de Europese economie, zoals kmo's
 • Verbeteren van breedbandnetwerken, interconnectie en interoperabiliteit van plaatselijke, regionale en nationale breedbandnetwerken zodat het dagelijkse leven voor burgers, bedrijven en overheden eenvoudiger wordt

Operationele prioriteiten

 • Interoperabiliteit, connectiviteit, duurzame introductie, exploitatie en opwaardering van trans-Europese infrastructuren voor digitale diensten, en coördinatie op Europees niveau 
 • Extra particuliere en publieke investeringen

Energie

Doelstellingen:

 • Aanmoedigen van verdere integratie van de interne energiemarkt en de interoperabiliteit van de elektriciteits- en gasnetwerken over de grenzen heen
 • Verbeteren van de energievoorzieningszekerheid van de Unie 
 • Ontwikkelen van slimme energie- en kooldioxidenetwerken, en gebruiken van energie uit duurzame bronnen

Beoogde resultaten:

 • Interconnectie van netwerken
 • Verminderen van energie-isolement van lidstaten
 • Tariefconvergentie op de gas- en elektriciteitsmarkt
 • Spreiding van bevoorradingsbronnen, -leveranciers en -routes
 • Meer hernieuwbare energie
 • ...

Doelstellingen

Connecting Europe Facility steunt trans-Europese netwerken van gemeenschappelijk belang in de sectoren energie, transport en telecommunicatie. Het gaat over de ontwikkeling en aanleg van nieuwe infrastructuur en diensten. Zo verbetert het vrij verkeer van personen, goederen, kapitaal en diensten. De Europese Commissie geeft voorrang aan ontbrekende schakels in de sector vervoer. De Europese subsidies versnellen de investeringen, en trekken ook extra publieke en private middelen aan.

Budget

Het Connecting Europe Facility programma is een omvangrijk programma met een budget van 33,2 miljard euro

 • Vervoer: 26 miljard euro
 • Telecommunicatie: 1 miljard euro
 • Energie: 6 miljard euro

Begunstigden

Wie maakt kans op subsidies uit het Connecting Europe Facility programma?

 • Een of meer EU-lidstaten.

Met instemming van de betrokken lidstaten ook:

 • Internationale organisaties
 • Gezamenlijke ondernemingen
 • In de lidstaten gevestigde publieke of private ondernemingen of organen

Welke landen komen in aanmerking voor subsidies uit het Connecting Europe Facility programma?

 • EU-lidstaten
 • Landen buiten de EU en hun entiteiten mogen alleen deelnemen als ze noodzakelijk zijn om de doelstelling te realiseren

Info & contact

Vlaams contactpunt:

Lees meer
Volg ons