U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Klimaatdoelstellingen Parijs haalbaar?

08 oktober 2018 - door Ina De Vlieger

Voorafgaand aan de klimaatconferentie van Katowice in Polen in december publiceert de IPCC zijn rapport dat aantoont dat het haalbaar is om de opwarming van de aarde onder 1,5°C te houden, zoals afgesproken in het klimaatakkoord van Parijs. Voorwaarde is wel dat "snelle en verreikende" veranderingen plaatsvinden in steden en de sectoren landbouw, energie, industrie, gebouwen en transport. Dit vraagt dat regeringen nu in actie komen.


"De komende jaren zijn waarschijnlijk de belangrijkste in onze geschiedenis", aldus Debra Roberts, medevoorzitter van IPCC-werkgroep II.

Klimaatdoelstellingen Parijs haalbaar?

IPCC staat voor Intergovernmental Panel on Climate Change. Het is een organisatie van de Verenigde Naties, die de risico's van klimaatverandering evalueert.


Wat leert het IPCC-rapport 2018?

  • De huidige NDC's (nationally determined contribution) leiden tot een temperatuurstijging van 3°C of hoger.
  • De te verwachten risico’s van klimaatverandering zijn aanzienlijk lager bij 1,5°C dan bij 2°C, ook in de EU.
  • 1,5°C betekent dat de wereldwijde netto door de mens veroorzaakte uitstoot van koolstofdioxide (CO2) tegen 2030 met ongeveer 45% moet zijn gedaald ten opzichte van het niveau van 2010 en rond 2050 'netto nul' moet zijn.
  • De doelstelling van 1,5°C kan worden bereikt, maar vereist radicale veranderingen in het huidige beleid (hernieuwbare energie, energie-efficiëntie, elektrificatie, eliminatie van steenkool, koolstofafvang).
  • Een deel van de oplossing bestaat erin CO2 uit de atmosfeer te verwijderen, maar de beschikbare technologieën zijn schaars.
  • 1,5°C maakt het mogelijk om de universele doelstellingen voor duurzame ontwikkeling gemakkelijker te verwezenlijken.


Verdere stappen

  • Op dinsdag 9 oktober bespreken de Europese milieuministers de IPCC-aanbevelingen en nemen ze conclusies aan met het oog op de COP24.
  • November 2018: rekening houdend met de wetenschappelijke inbreng van het IPCC-rapport werkt de Europese Commissie aan een voorstel voor een EU-strategie voor broeikasgasemissiereductie op lange termijn. Het zal een alomvattende visie zijn op de modernisering van onze economie, onze industrieën en onze financiële sector.
  • Klimaattop in Katowice, Polen 3-14 december 2018. De 24ste conferentie van de partijen bij het Raamverdrag van de VN voor klimaatverandering (COP24) wordt een belangrijke top voor de uitvoering van het Klimaatakkoord van Parijs.

 

Maak een account aan

DOSSIER

Internationale klimaatonderhandelingen

De eerstvolgende VN-klimaatconferentie (COP26) die plaats zou vinden in Glasgow van 9 tot 19 november 2020 werd omwille van de coronacrisis verschoven naar 1 tot 12 november 2021.

Lees meer
Volg ons