U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Uw stem in Europa: openbare raadpleging richtlijnen hernieuwbare energie en energie-efficiëntie

18 november 2020 - door Ina De Vlieger

De Europese Commissie lanceert twee openbare raadplegingen om input van belanghebbenden en burgers te verzamelen over toekomstige herziening van de EU-richtlijnen inzake hernieuwbare energie (2018/2001) en energie-efficiëntie (2012/27).

  • Deadline deelname 9 februari 2021
  • EC-voorstel herziene richtlijnen hernieuwbare energie en energie-efficiëntie juni 2021
Uw stem in Europa: openbare raadpleging richtlijnen hernieuwbare energie en energie-efficiëntie

Deze herzieningen zijn bedoeld om de twee richtlijnen aan te passen aan de nieuwe doelstelling van de Europese Unie om de uitstoot van broeikasgassen tegen 2030 te verminderen met ten minste 55% i.p.v. 40%. De Europese staatshoofden en regeringsleiders moeten deze ambitieuzere doelstelling nog goedkeuren. 

Inschattingen van de Commissie leren dat een -55% doelstelling impliceert dat tegen 2030 het aandeel van hernieuwbare energie in energiemix van de EU 38% à 40% moet bedragen en de energie-efficiëntie verbetering 36-39% voor het eindverbruik van energie en 39-41% voor het verbruik van primaire energie.

De huidige doelstelling voor 2030 is om het aandeel van hernieuwbare energiebronnen in de energiemix van de EU te verhogen tot ten minste 32%. Richtlijn 2012/27 heeft tot doel de energie-efficiëntie met ten minste 32,5% te verbeteren.

Deelnemen aan deze raadplegingen kan tot 9 februari 2021

In augustus heeft de Commissie al de routekaarten voor deze initiatieven gepubliceerd.

Maak een account aan

Volg ons