U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Verzoek om wetgevend voorstel integratie elektriciteitsmarkt in te dienen

04 september 2020 - door Ina De Vlieger

Het Duitse voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie verzoekt de Europese Commissie een wetgevend voorstel op te stellen dat de belemmeringen voor de integratie van de elektriciteitsmarkt en het offshore-windenergietraject op EU-niveau aanpakt

  • Ontwerpconclusies vergadering EU-energieministers december
  • Wetgevend voorstel nodig om grotere hoeveelheden hernieuwbare energie in de Europese elektriciteitsmarkt te integreren
  • Initiatief voor verbetering gebruik EU-middelen voor uitvoering van grensoverschrijdende projecten rond hernieuwbare energie
Verzoek om wetgevend voorstel integratie elektriciteitsmarkt in te dienen

Volgens het Duitse voorzitterschap is de verdere integratie van de interne energiemarkt, vooral door de ontwikkeling van de infrastructuur en de versterking van de interconnecties tussen de lidstaten, noodzakelijk om "grotere hoeveelheden hernieuwbare energie in de Europese elektriciteitsmarkt te integreren".

Bovendien moet het wetgevend voorstel gericht zijn op het stimuleren van investeringen in grootschalige hybride projecten in de hele Unie. Dat zijn energieprojecten die offshore-productie- en transportmiddelen combineren met infrastructuur die op conventionele wijze als afzonderlijke entiteiten wordt geƫxploiteerd.

Het Duitse VZS verzoekt de Commissie ook een initiatief te presenteren om het gebruik van EU-middelen te verbeteren om de uitvoering van grensoverschrijdende projecten op het gebied van hernieuwbare energie te vergemakkelijken door de financiering van de belangrijkste EU-instrumenten te versterken.

In de ontwerpconclusies staat met name de financieringslijn voor grensoverschrijdende projecten op het gebied van hernieuwbare energie in het kader van de Connecting Europe Facility (CEF) 2021-2027, de EU-faciliteit voor hernieuwbare energie en de nieuwe InvestEU-component voor strategische Europese investeringen.

Verder wordt in het document aanbevolen het kader voor staatssteun te herzien om het in overeenstemming te brengen met de richtlijnen en verordeningen van het Clean Energy Package, de klimaat- en energiedoelstellingen van de EU voor 2030 en de doelstelling van klimaatneutraliteit tegen 2050.

Er wordt benadrukt dat dit kader ook de inzet van hernieuwbare energie moet ondersteunen, de veiligheid van investeerders en de acceptatie door het publiek waarborgen en onderzoek en innovatie bevorderen.

Tot slot onderstreept het voorzitterschap het belang van een holistische benadering van het gebruik en het beheer van de maritieme ruimte. Dit moet de bescherming van het milieu en de aanvaarding door het publiek van offshore-energieprojecten waarborgen en zo het naast elkaar bestaan van verschillende vormen van gebruik van de zee vergemakkelijken.

Volgende stappen

15 september, raadswerkgroep Energie, nationale delegaties geven hun standpunten over de ontwerpconclusies
5-6 oktober, Berlijn, Informele Raad Energie
14 december, Brussel, Raad Energie

Ontwerpraadsconclusies 'Fostering European Cooperation in Offshore Wind and Other Renewable Energies', zie bijlage.

Bijlage(n)

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Volg ons